Jarmo Tervo

Pohjolan Voiman Lappeenrannassa toimivan tytäryrityksen Kaukaan Voima Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.1.2023 alkaen DI Jarmo Tervo. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Juha Kouki jatkaa johtavana asiantuntijana Pohjolan Voimassa ja eläköityy vuoden 2023 aikana. Kaukaan Voiman toimitusjohtajuus on osa-aikainen ja Tervo hoitaa jatkossakin Pohjolan Voiman konsernin projektit ja teknologia -päällikön tehtäviä.

DI Ville Bredenberg on nimitetty Pohjolan Voiman energiapäälliköksi sekä PVO Power Management Oy:n ja PVO Power Services Oy:n toimitusjohtajaksi. Bredenberg on toiminut aiemmin Pohjolan Voiman Senior Specialist, energiantoimitus -tehtävässä. Jani Pulli vastaa jatkossakin PVO-Vesivoiman toimitusjohtajuuden lisäksi Pohjolan Voiman energianhallinnan kokonaisuudesta.

”Haluan kiittää Juha Koukia tässä vaiheessa vahvasta työpanoksesta Kaukaan Voimassa ja samalla toivottaa onnea Jarmolle ja Villelle heidän uusilla vastuualueillaan”, toteaa Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen.

Lisätietoja:

henkilöstöjohtaja Tiina Nyström, 050 3600 198