Pohjolan Voiman ilmastoillassa kävi selväksi, että hiilineutraaliuden tavoittelu on uudelle päättäjäsukupolvelle tärkeää – myös kuntapolitiikassa. Poliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajat olivat yksimielisiä siitä, että kunnissa on tehtävä aktiivisesti ja hartiavoimin työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Suomessa on 309 kuntaa, jotka painivat hyvin erilaisten ongelmien kanssa. Paine ilmastotyöhön kuitenkin kasvaa koko ajan, sillä kunnat ovat avainroolissa ilmastotyön käytännön toteutuksessa. Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Valtio ohjaa ilmastopolitiikkaa, mutta millaisia työkaluja kunnilla on hiilineutraaliuden saavuttamiseksi? Muun muassa tätä pohdittiin Pallo hallussa -webinaarissa tiistaina 30. maaliskuuta.

Pohjolan Voiman järjestämässä ilmastoillassa kuntien ilmasto- ja energiaratkaisuista olivat keskustelemassa poliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajat Miko Bergbom (ps), Hanna Markkanen (kesk), Matias Pajula (kok), Pinja Perholehto (sd) ja Peppi Seppälä (vihr). Keskustelun veti Ylioppilaslehden päätoimittaja Tuija Siltamäki.  

Ilmastostrategia jokaiseen kuntaan 

Kuntien vastuu ilmastotyössä on koko ajan kasvanut. Kuntien tärkeimmiksi ilmastotoimiksi puheenjohtajat listasivat liikenteen, kaavoituksen, energiantuotannon ja julkiset hankinnat. Kaikkiin päätöksiin tulee heidän mukaansa sitoa paitsi elinkeinoelämä myös ympäröivä seutukunta.

Puheenjohtajat näkivät kuntien ilmastotoimet ennemminkin mahdollisuuksina kuin haasteina. 

– Kunnilla on monenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa ilmastoon. Niistä yksi merkittävimmistä on kaavoitus, joka usein unohdetaan, Peppi Seppälä muistutti. 

Vaikka valtio asettaa ilmastotavoitteet, puheenjohtajienmielestä kuntien tehtävä on löytää tavat toteuttaa ne. Kuntien vastuuta ei siis pitäisi vähentää. 

– Kunnat ovat toimeenpanijoita. Minä näen, että syksyllä uusien kunnanvaltuustojen aloittaessa jokaisessa Suomen kunnassa tulisi laatia ilmastostrategia. Kun se tehdään heti alussa, saadaan yhteinen näkymä kaikille valtuustoryhmille, Hanna Markkanen esitti. 

Ilmasto on sukupolvikriittinen asia 

Ilmastoiltaan oman etätervehdyksensä tuonut Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä uskoo, että nuoret päättäjät tuovat vahvasti ilmastonäkökulmaa päätöksentekoon.  

– He kantavat vastuuta tulevaisuudesta ja ovat valmiita osallistumaan. Ylisukupolvisissa asioissa – kuten energiakysymyksissä – olisi täysin vastuutonta olla kuuntelematta nuoria, Leskelä sanoi.

Sama näkemys tuli esiin puheenjohtajien omissa puheenvuoroissa. Huoli ympäristöstä on kaikkien ehdokkaiden yhteinen puolueesta riippumatta.

– Ilmasto ja ympäristö ovat sukupolvikriittisiä kysymyksiä. Emopuolueet saattavat edustaa aika erilaisia kantoja, mutta poliittiset nuorisojärjestöt ovat hyvinkin samaa mieltä, Pinja Perholehto sanoi.

Teot voivat vaihdella kunnittain

Ilmastoiltaan osallistuneiden nuorisojärjestöjen puheenjohtajat olivat yksimielisiä siitä, että kunnilta ei voida edellyttää yhdenmukaisia päätöksiä ja ilmastotekoja, sillä niiden edellytykset ja tarpeet vaihtelevat suuresti.

Miko Bergbom muistutti, että oikeudenmukaisen vihreän siirtymän varmistamiseksi on tehtävä kompensaatioita.

– Jos tieliikenteen päästöjä halutaan vähentää ja siksi kiristetään autoilun verotusta, tulee sitä kompensoida. Kompensaatio maakuntatasolle on kuitenkin ollut heikkoa, sillä julkinen liikenne ei ole kaikille vaihtoehto, Bergbom sanoo.

Kuntalaisia eniten koskettava teema on lämmittäminen ja sen päästöt. Tähän murrokseen kaivattiin valtiolta apua.

– Sen eteen voidaan tehdä paljon kannustamalla esimerkiksi energiaremontteihin. Se auttaa kaikkia, mutta ei ole keneltäkään pois, Matias Pajula sanoi.

Nuoret tekivät vaikutuksen

Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen oli vaikuttunut nuorten päättäjien keskustelusta.

– Perehtyneisyys ilmastoasioihin ja energian rooliin teki minuun vaikutuksen, Tykkyläinen totesi.

Saman totesivat ilmastoillassa etäyhteydellä mukana olleet Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Arto Nikkanen ja Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava. Heiltä kuultiin webinaarissa paikallistason näkemykset kunnissa tehtävästä ilmastotyöstä.

Webinaari oli jatkoa Pohjolan Voiman viimesyksyiselle Hiilineutraali TalkShow -sarjalle, jossa pureuduttiin ilmastotoimiin valtio- ja EU-tasolla.