Olemme mukana Contact Forumissa!

Pohjolan Voima on mukana Suomen suurimmassa korkeakouluopiskelijoiden rekrytointi- ja työelämätapahtuma Contact Forumissa, joka järjestetään Helsingin Messukeskuksessa torstaina 25.1.2024 klo 10-17. Tule tutustumaan energia-alan mahdollisuuksiin ja uratarinoihin. ​

Löydät meidät osastolta C10. Nähdään messuilla!

Kiinnostaako uramahdollisuudet energia-alalla?​

​Energia-ala tarjoaa runsaasti erilaisia uramahdollisuuksia työllistäen monipuolisesti eri koulutustaustaisia osaajia. Työskentely alalla on monipuolista, mielenkiintoista sekä merkityksellistä. ​

​Millaista on työskennellä energia-alalla? Messuilla meiltä on mukana energiapäällikkö Ville, hallintoasiantuntijat Hanna-Leena ja Maria, käynnissäpidon asiantuntija Veli-Matti, HR- ja lakijohtaja Tiina, yhteiskuntasuhdepäällikkö Miikka sekä energiantuotannon asiantuntija Juuso.

​ Tietoa meistä

Pohjolan Voima on juureva suomalainen energiayhtiö. Olemme yksi Suomen suurimmista energiantuottajista – osuutemme maan sähköntuotannosta on noin viidennes. Tuottamamme sähkö on lähes hiilineutraalia. Tuotamme sähköä ja lämpöä omakustannushintaan osakkaidemme, kotimaisten teollisuus- ja energiayhtiöiden tarpeisiin toimitusvarmalla, säätökykyisellä vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla. ​

Hiilineutraalin Suomen puolesta

Me pohjolanvoimalaiset olemme ylpeitä siitä, että teemme merkityksellistä työtä arvojemme mukaisesti taitavasti, luotettavasti, yhdessä. Olemme sitoutuneet hiilineutraalisuuteen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Päämäärämme on luoda ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi.

Olemme Suomen innostavin työpaikka

Olemme noin 40 hengen huippuammattilaisten joukko ja tutkitusti yksi Suomen innostavimmista työpaikoista. Yrityskulttuurimme sydän on energinen meininki, joka on koko työyhteisön yhteinen tavoite. Henkilöstötyön kulmakivet osallistaminen ja kuuleminen, ovat pitkään käytössä ollut ja vakiintunut toimintatapamme. Yrityskulttuurimme on avoin ja vuorovaikutteinen ja luottamus työnantajan ja työntekijöiden välillä on vahva. Meillä työskennellään joustotyöajassa, joka mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman työn. Meillä panostetaan työhyvinvointiin, jolla tähtäämme työn sujumiseen, työn merkityksen tunnistamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen.​

Tule osastollemme kertomaan, millainen on sinun mielestäsi innostava työpaikka ja saat haalarimerkin!​

Ville, energiapäällikkö

Ville Bredenberg, energiapäällikkö

Ville Bredenberg tuli taloon valmistuttuaan energiantekniikan diplomi-insinööriksi vuonna 2014. Aiemmin Ville työskenteli mm. tuuli- ja metsähakevoimalaitosten tukijärjestelmien parissa. ​

Mikä houkutteli Villen juuri Pohjolan Voimalle? ​

”Mielenkiintoiset tehtävät ja ison toimijan tuomat monipuoliset mahdollisuudet. Pohjolanvoimalaisena pääsen työskentelemään eri tuotantomuotojen parissa aina lämpövoimasta vesi- ja ydinvoimaan.”​

Tavalliseen työpäivään kuuluu energiantoimitukseen liittyvä seuranta ja kehitystyöt sekä projekteja.​

”Työssä parasta onkin monipuolisuus. Se luo työhön haasteita, mutta pitää myös mielenkiintoa yllä”.​

Lähimpien kollegojen lisäksi Ville työskentelee tiiviisti Pohjolan Voiman verkostojen kanssa. ​

”Pääsen aitiopaikalta seuraamaan energiamarkkinan muutosta ja matkaa kohti hiilineutraalia tuotantoa.”​

Maria, hallintoasiantuntija

Maria Huha, hallintoasiantuntija

Maria Huha tuli Pohjolan Voimaan alun perin avuksi arkiston ulkoistusprojektiin ja työskenteli arkistoasioiden parissa lopulta kolme vuotta opintojen ohella. Valmistuttuaan kasvatustieteen maisteriksi viime keväänä Maria siirtyi työskentelemään osaksi HR-tiimiä. Työpöydältä löytyy erilaisia henkilöstön kehittämiseen, osaamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita.

Tällä hetkellä Mariaa työllistää muun muassa vastuulliseen yrityskulttuuriin liittyvät hankkeet. Eivätkä arkistoasiatkaan ole kokonaan jääneet, asiakirjahallinnan kehittäminen kuuluu edelleen Marian tehtäviin.

”Parasta työssäni on ehdottomasti monipuolisuus ja yhteistyö muiden kanssa. Tuen organisaation tavoitteita omalta osaltani ja olen päässyt monenlaiseen mukaan, saanut haastaa itseäni ja oppinut valtavasti uutta. Tässä tehtävässä vaaditaankin oman osaamisen aktiivista päivittämistä sekä ajan hermolla olemista. Energia-alalla työskentely tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden olla mukana yhteiskunnallisesti merkittävällä alalla.”

Marian vapaa-aika kuluu ulkoillen, käsitöitä tehden sekä tuoreena omakotitalon omistajana kodin pienten projektien parissa.

Juuso, energiantuotannon asiantuntija

Juuso Yli-Mikola, energiantuotannon asiantuntija, Pohjolan Voima

Energiatekniikan diplomi-insinööri Juuso Yli-Mikola toimii Pohjolan Voimalla energiantuotannon asiantuntijana. Hän työskentelee tuotannon kehitys- ja selvitystehtävissä voimalaitosten parissa.

Matka asiantuntijaksi alkoi syksyllä 2022, kun Juusolle tarjoutui paikka Pohjolan Voiman diplomityöntekijänä. Kesällä 2023 tapahtui hieno käänne Juuson uralla: hän valmistui energiatekniikan diplomi-insinööriksi ja sai vakituisen työpaikan Pohjolan Voimalta. Hän pääsi jatkamaan diplomityössään käsittelemiensä aiheiden parissa, mutta tällä kertaa energiantuotannon asiantuntijan roolissa.

Olennainen osa Juuson uuttaa työnkuvaa on laskenta. “En olisi opintojeni aikana uskonut, että Excel tulee olemaan työelämässä näin kovassa käytössä, mutta onneksi pidän numeroiden pyörittelystä”, hän naurahtaa.

Juuso korostaa, että hänen työssään tärkeitä ominaisuuksia ovat projektinhallintataidot ja järjestelmällisyys. Lisäksi hän painottaa vuorovaikutustaitojen merkitystä, etenkin sidosryhmien kanssa toimiessa.

”Tehtäväni kannalta tärkein sidosryhmä on tuotantoyhtiöt, joiden tukeminen on osa työtäni”, hän kuvaa. Myös voimalaitosten tuntemuksella on tärkeä rooli Juuson työssä. Hän kehottaakin alalla opiskelevia syventymään voimalaitosten toimintaperiaatteisiin. ”Pohjolan Voimalla olen osallistunut voimalaitosten vuosihuoltovierailuihin ja päässyt jopa näkemään kattilan sisältäpäin. Se on toki aivan eri asia, kuin katsoa kattilan kuvaa koulukirjasta tai näytöltä”, Juuso mainitsee.

Energia-alan kehitystä aktiivisesti seuraava Yli-Mikola pitää toimintaympäristön muutoksia tarkasti silmällä. ”Teknologioiden kehityksen ja kilpailukyvyn ymmärtäminen on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa”, hän toteaa.

Katja, vastuullisuuspäällikkö

Mikä pohjolanvoimalaisia yhdistää?

Ainakin energinen meininki sekä kiinnostus energia-alaa ja sen murrosta kohtaan, kertoo Pohjolan Voiman vastuullisuuspäällikkö Katja Permanto.

”Tulin Pohjolan Voimalle alun perin ympäristöasiantuntijaksi, ja toimin usean vuoden ajan sen rinnalla myös turvallisuusasiantuntijana. Nykyään toimin vastuullisuuspäällikkönä ja tehtäviini kuuluu edelleen ympäristö- ja turvallisuusasiat. Vastuullisuuspäällikön roolissa tehtäviini kuuluu vastuullisuustyön koordinointi, käytännön toteutuksen valvonta sekä tavoitteiden seuranta ja raportointi konsernitasolla.” Lisäksi autan tuotantoyhtiöitä erilaisissa ympäristölupaprosesseissa ja selvityksissä, joita tulee vastaan toiminnan ja lainsäädännön muuttuessa sekä laitoksia purettaessa.

Jo kymmenen vuotta Pohjolan Voimalla viihtyneen Katjan lähimpiä kollegoita ovat konsernihallinnon asiantuntijat, tuotantolaitosten ihmiset sekä viranomaiset ympäri Suomen. Lahdessa asuva Katja olikin tottunut etäyhteyksien yli työskentelyyn jo ennen pandemiaa.

Koulutukseltaan Katja on kemiantekniikan diplomi-insinööri. Hän muistuttaakin, että insinööritausta avaa ovet hyvin monipuolisiin työmahdollisuuksiin.

”Työskentelin aiemmin vesilaboratoriossa ja paperiteollisuudessa, mutta pikkuhiljaa kiinnostus ympäristö- ja vastuullisuusasioihin alkoi vetämään puoleensa. Nyt saan tehdä töitä itselleni tärkeiden asioiden parissa.”

Katja on myös mukana Energiateollisuuden ympäristötoimikunnassa. Hänestä on hienoa seurata läheltä energia-alan pitkäjänteistä työtä hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi.

”Ilmastonmuutos koskettaa kaikkia toimialoja, mutta energia-alalla olemme murroksen ytimessä.”

Lue, mitä muut työntekijämme kertovat työstään Pohjolan Voimassa!

Pohjolan Voimassa tehtävämme on tuottaa ratkaisevaa voimaa asiakkaillemme. Tässä työssä suurin voimavaramme on osaava, motivoitunut ja omistautunut henkilöstö.

Kiinnostuitko?

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme tai jätä avoin hakemus

Joko kuuntelet?

Sähkö tulee töpselistä-podcast pureutuu ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden ja energia-asioiden teemoihin.

Ura vesivoiman parissa?

Katso, mitä vesivoiman parissa työskentelevät kertovat omasta työstään vesivoiman parissa.