Pohjolan Voiman logo

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.12.2020

Pohjolan Voima on sopinut osakaslainasitoumuksista

Pohjolan Voima Oyj (PVO) on tänään myöntänyt yhteensä 241 miljoonan euron osakaslainasitoumuksen PVO:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj:lle (TVO). Samaan aikaan PVO on saa-nut vastaavat 238 miljoonan euron osakaslainasitoumukset ydinvoimaa omistavilta osakkeenomistajiltaan.

TVO ilmoitti tänään allekirjoittaneensa yhteensä 400 miljoonan euron suuruiset huonomman etuoikeuden mukaiset osakaslainasopimukset. PVO:n omistusosuuden mukainen osuus uudesta TVO:n osakaslainasitoumuksesta on yhteensä 241 miljoonaa euroa. Uudella osakaslainasitoumuksella TVO varautuu ylläpitämään riittävää likviditeettipuskuria ja omavaraisuusastetta OL3 EPR -projektin loppuunsaattamiseksi. TVO on nostanut kaikki edellisten osakaslainasitoumusten huonomman etuoikeuden mukaiset lainat. Areva valmistelee edelleen taloudellista ratkaisua projektin loppuunsaattamiseksi takuuajan loppuun asti. TVO:n neuvottelut Areva-Siemens-konsortion kanssa projektin loppuunsaattamisen ehdoista jatkuvat.

PVO sopi vastaavista osakaslainasitoumuksista eräiden sen ydinvoimaa omistavien osakkeenomistajien kanssaylimääräisessä yhtiökokouksessaan tänään. PVO:n saamilla yhteensä 238 miljoonan euron osakaslainasitoumuksilla PVO varautuu TVO:n OL3-laitosyksikköön liittyvien investointien rahoittamiseen. PVO on nostanut kaikki edellisten osakaslainasitoumusten mukaiset lainat.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
www.pohjolanvoima.fi

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen, Pohjolan Voima Oyj, 040 670 6056, ilkka.tykkylainen@pvo.fi
Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, 040 506 0802, minna.laakso@pvo.fi

Liitteet