Pohjolan Voiman logo

Pohjolan Voima Oyj pörssitiedote 27.9.2021

Pohjolan Voima Oyj:n hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle osakepääoman alentamista 359 249,42 eurolla

Pohjolan Voima Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle 25.10.2021, että Yhtiön osakepääomaa alennetaan 359 249,42 eurolla Yhtiön G10-osakesarjan osakkeiden hankkimiseksi Metsä Board Oyj:ltä. G10-osakesarjan osakkeet mitätöitäisiin sen jälkeen, kun ne ovat tulleet Yhtiön haltuun.

Hallituksen ehdotuksen mukaan Yhtiö hankkii muuten kuin sen osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön kaikki G10-osakesarjan osakkeet (213 600 kappaletta) nykyiseltä omistajalta Metsä Board Oyj:ltä. Osakkeet oikeuttavat Yhtiön Hämeenkyrön Voima Oy:n omistuksen mukaiseen sen voimalaitoksilla tuotettuun energiaan. Suunnattu hankinta liittyy Yhtiön omistamien Hämeenkyrön Voima Oy:n osakkeiden myyntiin Metsä Board Oyj:lle. Yhtiö omistaa Hämeenkyrön Voima Oy:stä 84 prosenttia. Hämeenkyrön Voima Oy:n omistuksen siirtäminen suoraan Yhtiön G10-osakesarjan osakkeenomistajalle ja G10-osakesarjan osakkeiden suunnattu hankinta Yhtiölle on Yhtiön toiminnan kannalta tässä tilanteessa tarkoituksenmukaista. G10-osakesarjan osakkeiden suunnattu hankinta toteutetaan käypään hintaan, joten se ei hallituksen käsityksen mukaan loukkaa Yhtiön osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta, eikä tuota epäoikeutettua etua Yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Näillä perusteilla suunnatulle hankinnalle on osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukainen painava taloudellinen syy.

Hallituksen ehdotuksen täytäntöönpanon edellytyksenä on se, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy myös hallituksen ehdotuksen koskien Hämeenkyrön Voima Oy:n osakkeiden myyntiä. Lisäksi järjestelyn yhteydessä ehdotetaan hyväksyttäväksi pääoman palautus 11 602 350,58 euroa Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

www.pohjolanvoima.fi

Lisätietoja:

Talous- ja rahoitusjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 5060 802, minna.laakso@pvo.fi

Liitteet