Pohjolan Voiman logo

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.5.2024

 

Pohjolan Voima Oyj:n osakkeenomistajien yksimielinen päätös

 

Pohjolan Voima Oyj:n kaikki osakkeenomistajat ovat osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti yhtiökokousta pitämättä tehneet yksimielisesti seuraavat päätökset:

Merkittiin, että Pohjolan Voima Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on 28.11.2023 päättänyt, että Pohjolan Voima Oyj (Yhtiö) valmistelee Yhtiön M-osakesarjan lopettamista siten, että Yhtiö hankkii kaikki Yhtiön M-osakesarjan osakkeet kyseisten osakkeiden omistajilta. M-osakesarjan hankinta toteutetaan Yhtiön osakepääomaa alentamalla. M-osakesarjan osakkeet mitätöidään sen jälkeen, kun ne ovat tulleet Yhtiön haltuun. M-osakesarjassa on sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 4 255 615,80 euroa, joka tulee palauttaa M-osakesarjan osakkaille ennen M-osakesarjan osakkeiden hankkimista Yhtiölle.

Merkittiin, että Yhtiön hallitus toteaa, ettei Yhtiössä ole tilinpäätöksen laatimisen jälkeen tapahtunut Yhtiön taloudelliseen asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä varojen jakaminen hallituksen arvion mukaan vaikuta Yhtiön maksukykyyn. Päätettiin, että Yhtiön M-osakesarjan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa maksetaan pääoman palautuksena Yhtiön M-osakesarjan omistajille näiden omistusosuuksien suhteessa 4 255 615,80 euroa.

Merkittiin, että Kaukaan Voima Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.11.2023 yhtiön osakepääoman alentamisesta 10 000 000 eurolla. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous antoi 28.11.2023 asiasta sitovan ohjeen. Yhtiö Kaukaan Voima Oy:n omistajana saa Kaukaan Voima Oy:n osakepääoman alentamisesta pääoman palautuksena 5 400 000 euroa. Vastaava summa palautetaan Yhtiön G9-osakesarjan omistajille emoyhtiö Pohjolan Voima Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Merkittiin, että Pohjolan Voima Oyj:n hallitus toteaa, ettei yhtiössä ole tilinpäätöksen laatimisen jälkeen tapahtunut yhtiön taloudelliseen asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia. Pohjolan Voima Oyj:n maksuvalmius on hyvä, eikä varojen jakaminen hallituksen arvion mukaan vaikuta yhtiön maksukykyyn. Päätettiin, että G9-osakesarjan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan pääoman palautuksena G9-osakesarjan omistajalle 5 400 000 euroa.

Muusta varojen jakoon sijoitetun vapaan pääoman rahastosta liittyvistä seikoista päättää Pohjolan Voima Oyj:n hallitus.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

www.pohjolanvoima.fi

Lisätietoja:

Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 506 0802, minna.laakso@pvo.fi

Tietoja julkaisijasta Pohjolan Voima Oyj

Pohjolan Voima on juureva suomalainen energiayhtiö. Olemme yksi Suomen suurimmista energiantuottajista – osuutemme maan sähköntuotannosta on yli 20 %. Tuottamamme sähkö on lähes hiilineutraalia. Tuotamme sähköä ja lämpöä omakustannushintaan osakkaidemme, kotimaisten teollisuus- ja energiayhtiöiden tarpeisiin toimitusvarmalla, säätökykyisellä vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla. Olemme huippuammattilaisten joukko, ja tutkitusti yksi Suomen innostavimmista työpaikoista. Me pohjolanvoimalaiset olemme ylpeitä siitä, että teemme merkityksellistä työtä arvojemme mukaisesti taitavasti, luotettavasti, yhdessä. Olemme sitoutuneet hiilineutraalisuuteen ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen. Päämäärämme on luoda ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. www.pohjolanvoima.fi

Liitteet