Pohjolan Voiman logo

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.8.2023

Pohjolan Voima Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2023

Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyrityksen Teollisuuden Voiman Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto ja kaupallinen käyttö alkoivat katsauskautena. Tämä ja alkuvuoden koekäyttö nostivat konsernin sähköntuotantoa ja liikevaihtoa edelliseen vuoteen verrattuna.

Tytäryhtiö Porin Prosessivoimassa tehtiin päätös savukaasujen lämmöntalteenottolaitoksen investoinnista, joka käynnistyy syksyllä 2023 ja parantaa energiatehokkuutta sekä vähentää polttoaineen tarvetta ja päästöjä Porin Prosessivoiman voimalaitoksella.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

www.pohjolanvoima.fi

Lisätietoja: Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj,
puh. 040 5060 802, minna.laakso@pvo.fi

Tietoja julkaisijasta Pohjolan Voima Oyj

Pohjolan Voima on 80-vuotias suomalainen energiayhtiö. Olemme yksi Suomen suurimmista energiantuottajista – osuutemme maan sähköntuotannosta on noin viidennes. Tuotamme energiaa omakustannushintaan osakkaidemme, kotimaisten teollisuus- ja energiayhtiöiden tarpeisiin vesivoimalla, lämpövoimalla ja ydinvoimalla. Teemme työtä hiilineutraalin Suomen puolesta ja olemme sitoutuneet vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta. Tuottamastamme sähköstä hiilineutraalia on jo nyt 97 prosenttia ja suunta jatkuu. Päämäärämme on luoda ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. www.pohjolanvoima.fi

Liitteet