Pohjolan Voiman logo

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.3.2023

 

Pohjolan Voima Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pohjolan Voima Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23.3.2023 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti yhtiön vuosituloksen, 11 498 553,92 euroa siirtämisestä edellisten tilikausien tulostilille ja että osinkoa ei jaeta.  

Yhtiökokous valitsi Pohjolan Voima Oyj:n hallituksen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäseniksi valittiin Tapio Korpeinen, Seppo Parvi, Anders Renvall, Jukka Hakkila, Tomi Sederholm, Esa Kaikkonen, Rami Vuola, Roger Holm ja Antti Vilkuna.  

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Niina Vilskeen.

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

www.pohjolanvoima.fi

Lisätietoja:

Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 506 0802, minna.laakso@pvo.fi

 

Tietoja julkaisijasta Pohjolan Voima Oyj

Pohjolan Voima on 80-vuotias suomalainen energiayhtiö. Olemme yksi Suomen suurimmista energiantuottajista – osuutemme maan sähköntuotannosta on noin viidennes. Tuotamme energiaa omakustannushintaan osakkaidemme, kotimaisten teollisuus- ja energiayhtiöiden tarpeisiin vesivoimalla, lämpövoimalla ja ydinvoimalla. Teemme työtä hiilineutraalin Suomen puolesta ja olemme sitoutuneet vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta. Tuottamastamme sähköstä hiilineutraalia on jo nyt 97 prosenttia ja suunta jatkuu. Päämäärämme on luoda ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. www.pohjolanvoima.fi

Liitteet