Pohjolan Voima Oyj:n 28.11.2023 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa on yksimielisesti päätetty yhtiön osakepääoman alentamisesta 5 285 642,27 eurolla sekä ylikurssirahaston alentamisesta 12 272 648,99 eurolla. Osakeyhtiölain 14 luvun 4 §:n mukaisesti Pohjolan Voima Oyj on ilmoittanut velkojilleen velkojain kuulemismenettelystä sekä oikeudesta vastustaa alentamista osakepääoman osalta viimeistään 12.4.2024 ja ylikurssirahaston osalta viimeistään 23.4.2024.   

Osakepääoman ja ylikurssirahaston alentaminen liittyy C2-, M- ja V-osakesarjojen purkamiseen, koska kyseisillä osakesarjoilla ei ole enää energiantuotantokapasiteettia.  

Lisätietoja: 

Talous- ja rahoitusjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 5060 802, minna.laakso@pvo.fi