Pohjolan Voiman logo

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.4.2020

Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj jätti OL3 EPR -laitosyksikön polttoaineen latauslupahakemuksen

Teollisuuden Voima Oyj on tänään 8. huhtikuuta 2020 jättänyt Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikön polttoaineen latauslupahakemuksen Säteilyturvakeskukselle (STUK). TVO:n arvion mukaan luvan saaminen kestää muutamia kuukausia. Hakemuksessa on kuvattu valmius aloittaa ydinpolttoaineen lataaminen reaktoriin sekä vielä ennen polttoaineen lataamista laitosyksiköllä tehtävät työt.

Kun jäljellä olevien koekäyttötestien tulokset on analysoitu, osaaminen varmistettu ja rakennustarkastukset suoritettu hyväksytysti sekä muiden jäljellä olevien töiden tulokset toimitettu, voi viranomainen antaa luvan polttoaineen lataamiseen. Latausluvan myöntämisen jälkeen polttoaine asennetaan reaktoriin, paineastian kansi suljetaan ja laitosyksikön koekäyttö aloitetaan. Polttoaineen lataamisen yhteydessä ydinlaitos muuttuu ydinvoimalaitokseksi, vaikkei sähköä vielä tuotetakaan.

Työt Olkiluoto 3:lla eivät ole edenneet täysin suunnitelmien mukaan. Koronavirusepidemian (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi on OL3 EPR -työmaalla tehty merkittävissä määrin toimenpiteitä, joilla on pyritty minimoimaan pandemiariskin vaikutukset liiketoimintaan. Projektin etenemään liittyy kuitenkin koronavirusepidemian vuoksi merkittävää epävarmuutta. TVO:n laitostoimittajalta saaman tiedon mukaan polttoainetta ei asenneta reaktoriin laitostoimittajan aiemmin ilmoittaman aikataulun mukaisesti kesäkuussa 2020 ja on mahdollista, että myös säännöllisen sähköntuotannon aloittaminen siirtyy vastaavasti. Areva–Siemens-konsortio päivittää OL3 EPR -laitosyksikön projektiaikataulua, kun tieto koronaviruspandemian etenemisestä ja vaikutuksista selviää. Areva on käynnistänyt toimenpiteiden kartoittamisen yhdessä muiden osapuolten kanssa projektin rahoituksen turvaamiseksi.

Laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortion joulukuussa 2019 toimittaman aikataulun mukaan polttoaineen asennuksen oli suunniteltu toteutuvan kesäkuussa 2020, sähköntuotanto olisi alkanut marraskuussa 2020 ja säännöllinen sähköntuotanto maaliskuussa 2021.

TVO on Pohjolan Voiman 57-prosenttisesti omistama yhteisyritys, joka tuottaa sähköä Eurajoen Olki-luodon ydinvoimalaitoksessa kahdella laitosyksiköllä (OL1 ja OL2).

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
www.pohjolanvoima.fi

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 670 6056, ilkka.tykkylainen@pvo.fi
Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 506 0802, minna.laakso@pvo.fi

Liitteet