Pohjolan Voiman logo

Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut laitostoimittaja Are-va-Siemens -konsortiolta päivitetyn aikataulun OL3 EPR -laitosyksikön käyttöönotosta. Saadun tiedon mukaan Olkiluoto 3:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa heinäkuussa 2020.

Areva–Siemens -konsortio ilmoitti aiemmin keväällä päivittävänsä OL3 EPR -laitosyksikön projektiaika-taulua Olkiluoto 3 -laitosyksiköllä alkuvuonna tehdyn laajan huoltoseisokin viivästyttyä aikataulustaan ja toimittavansa sen TVO:lle kesällä 2019.

Laitostoimittajan mukaan polttoaine ladataan reaktoriin tammikuussa 2020, laitosyksikkö liitetään en-simmäistä kertaa valtakunnan verkkoon huhtikuussa 2020 ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa heinä-kuussa 2020. Käyttöönotto-ohjelman mukaisesti laitosyksikkö tuottaa 1-3 terawattituntia sähköä vaihte-levin tehoin aikana, joka alkaa verkkoon liittämisestä ja päättyy säännöllisen sähköntuotannon aloitta-miseen. Edellisen aikataulun mukaan säännöllisen sähköntuotannon oli määrä alkaa vuoden 2020 tammikuussa.
Uusi projektiaikataulu on laadittu laitostoimittajan kanssa, joka edelleen vastaa aikataulun pitävyydestä.

TVO on Pohjolan Voiman 57-prosenttisesti omistama yhteisyritys, joka tuottaa sähköä Eurajoen Olki-luodon ydinvoimalaitoksessa kahdella laitosyksiköllä (OL1 ja OL2).

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
www.pohjolanvoima.fi

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 670 6056, ilkka.tykkylainen@pvo.fi
Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 506 0802, minna.laakso@pvo.fi