Pohjolan Voiman logo

POHJOLAN VOIMAN PÖRSSITIEDOTE 19.12.2019

Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys TVO ilmoittaa: OL3 EPR:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa maaliskuussa 2021

Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortiolta päivitetyn aikataulun OL3 EPR -laitosyksikön käyttöönotosta. Saadun aikataulun mukaan Olkiluoto 3 liitetään valtakunnan sähköverkkoon marraskuussa 2020 ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa maaliskuussa 2021.

Areva–Siemens -konsortio ilmoitti marraskuussa päivittävänsä OL3 EPR -laitosyksikön projektiaikataulua ja toimittavansa sen TVO:lle joulukuussa 2019.

Päivitetyn aikataulun mukaan polttoaine ladataan reaktoriin kesäkuussa 2020, laitosyksikkö liitetään ensimmäistä kertaa valtakunnan verkkoon marraskuussa 2020 ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa maaliskuussa 2021. Käyttöönotto-ohjelman mukaisesti laitosyksikkö tuottaa 1-3 terawattituntia sähköä vaihtelevin tehoin aikana, joka alkaa verkkoon liittämisestä ja päättyy säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen. Edellisen aikataulun mukaan säännöllisen sähköntuotannon oli määrä alkaa vuoden 2020 syyskuussa.

Uusi projektiaikataulu on käyty läpi laitostoimittajan kanssa, joka edelleen vastaa aikataulun pitävyydestä.

Laitostoimittajan mukaan Olkiluoto 3 -projekti viivästyy entisestään hitaasti edenneiden järjestelmätestausten ja varaosapuutteiden vuoksi. Muun muassa varavoimadieseleiden testiajoissa havaittiin syksyllä 2019 vikaantuneita komponentteja, joita korvaavien varaosien toimitusajat ovat kuukausia. Viimeisetkin mekaanisten-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien tarkastukset on tehtävä loppuun huolellisesti ja laadukkaasti.

– Lukuisista viivästymisistä johtuen joudumme myös huoltamaan valmiiksi asennettuja laitteita ja komponentteja varmistaaksemme laitosyksikön sujuvan käynnistämisen ja käytön. Komponenttien valmistus ja varaosatoimitukset vievät aikaa, mutta nyt tarkistetulla aikataululla saamme Suomen suurimman ilmastoteon tuotantoon, OL3 EPR -projektin johtaja Jouni Silvennoinen TVO:lta sanoo.

OL3-laitostoimittajakonsortio rakentaa laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimuksen kuuluvista velvoitteista laitosyksikön takuuajan loppuun asti. Vuoden 2018 sovintosopimuksen yhteydessä OL3-laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt sitoutuivat siihen, että OL3 EPR -hankkeen loppuunsaattamiseksi tarkoitetut varat ovat riittävät ja ne kattavat myös kaikki takuukaudet. Tätä varten perustettiin Areva-yhtiöiden rahoittama rahastomekanismi kattamaan kaikki OL3 EPR -projektin loppuunsaattamisesta aiheutuvat kustannukset.

TVO on Pohjolan Voiman 57-prosenttisesti omistama yhteisyritys, joka tuottaa sähköä Eurajoen Olki-luodon ydinvoimalaitoksessa kahdella laitosyksiköllä (OL1 ja OL2).

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
www.pohjolanvoima.fi

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 670 6056, ilkka.tykkylainen@pvo.fi
Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 506 0802, minna.laakso@pvo.fi

Liitteet