Pohjolan Voiman logo

Pohjolan Voima Oyj:n pörssitiedote 30.6.2023

Pohjolan Voima Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti Porin Prosessivoima Oy:n investoinnista ja siihen liittyvästä osakeannista

Pohjolan Voima Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 30.6.2023 päätti hyväksyä tytäryhtiö Porin Prosessivoima Oy:n savukaasujen lämmöntalteenottolaitoksen investoinnin sekä siihen liittyvän osakeannin.

 Porin Prosessivoima on käynnistänyt suunnitteluprojektin savukaasujen lämmön talteenottolaitoksen investoinniksi. Tavoite investoinnin aloittamiselle on heinäkuu 2023 ja investoinnin arvioitu hinta on 16,5 miljoonaa euroa. Investoinnin toteuttamiseksi Porin Prosessivoimaan perustetaan kaksi osakesarjaa, V-osakesarja ja L-osakesarja. Porin Prosessivoiman nykyiset, Pohjolan Voima Oyj:n 100-prosenttisesti omistamat osakkeet muunnetaan V-osakesarjan osakkeiksi, jolloin V-osakesarjan osakkeenomistajilla on oikeus saada Porin Prosessivoiman voimalaitoksessaan tuottamaa lämpöä ja sähköä. Porin Prosessivoiman osakepääomaa korotetaan suunnatulla osakeannilla 4,5 miljoonaa euroa tarjoamalla kaikki L-osakesarjan osakkeet Pori Energia Oy:n merkittäviksi suunnatulla osakeannilla. L-osakesarjan osakkeenomistajilla on oikeus saada savukaasujen lämmöntalteenottolaitokselta saatavissa olevaa lämpöä. L-osakesarjalle tehdyn suunnatun osakeannin toteutuksen jälkeen Porin Prosessivoiman omistus jakaantuu siten, että Pohjolan Voima Oyj omistaa noin 89 prosenttia ja Pori Energia Oy noin 11 prosenttia. Järjestelystä päätetään lopullisesti Porin Prosessivoiman ylimääräisessä yhtiökokouksessa heinäkuussa 2023.

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

www.pohjolanvoima.fi

Lisätietoja: Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 5060802, minna.laakso@pvo.fi 

Tietoja julkaisijasta Pohjolan Voima Oyj

Pohjolan Voima on 80-vuotias suomalainen energiayhtiö. Olemme yksi Suomen suurimmista energiantuottajista – osuutemme maan sähköntuotannosta on noin viidennes. Tuotamme energiaa omakustannushintaan osakkaidemme, kotimaisten teollisuus- ja energiayhtiöiden tarpeisiin vesivoimalla, lämpövoimalla ja ydinvoimalla. Teemme työtä hiilineutraalin Suomen puolesta ja olemme sitoutuneet vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta. Tuottamastamme sähköstä hiilineutraalia on jo nyt 97 prosenttia ja suunta jatkuu. Päämäärämme on luoda ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. www.pohjolanvoima.fi

Liitteet