Pohjolan Voiman logo

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.11.2023

Pohjolan Voima Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti sidotun oman pääoman alentamisesta sekä tiettyjen osakesarjojen osakkeiden hankkimisesta

Pohjolan Voima Oyj:n (”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous päätti tänään 28.11.2023 Yhtiön sidotun oman pääoman alentamisesta C2-, M- ja V-osakesarjoissa sekä kyseisten osakesarjojen osakkeiden hankkimisesta.  

C2-osakesarjan osakkeiden hankkimiseksi Yhtiön osakepääomaa alennetaan 604 127,67 eurolla ja ylikurssirahastoa 3 314 431,10 eurolla. Sidottu oma pääoma alenee yhteensä 3 918 558,77 eurolla, mikä on C2-osakesarjan osakkeiden hankintahinta ja Yhtiön osakkeiden arvostuksessa vakiintuneesti käyttämiin laskentamenetelmiin perustuva käypä hinta. Osakkeiden hankinta Yhtiölle toteutetaan lopullisesti osakepääoman ja ylikurssirahaston alentamisen rekisteröintiä seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä maksamalla hankintahinta. C2-osakesarjan osakkeet mitätöidään hankinnan jälkeen. C2-osakesarjan osakkeet hankitaan suunnattuna hankintana, jolle on osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukainen painava taloudellinen syy. C2-osakesarjan osakkeet ovat oikeuttaneet Meri-Porin voimalaitoksen teho-osuuteen Teollisuuden Voima Oyj:n kautta. Pohjolan Voima on luopunut Meri-Porin teho-osuutensa käytöstä 1.1.2019 lukien, eikä C2-osakesarjassa ole enää energiantuotantoa, joten osakkeiden hankinta Yhtiölle ja kyseisen osakesarjan lopettaminen on tarkoituksenmukaista. 

M-osakesarjan osakkeiden hankkimiseksi Yhtiön osakepääomaa alennetaan 2 920 884,40 eurolla, mikä on M-osakesarjan osakkeiden hankintahinta sekä Yhtiön osakkeiden arvostuksessa vakiintuneesti käyttämiin laskentamenetelmiin perustuva käypä hinta, jossa on huomioitu ennen hankintaa tuleva sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston palautus. Osakkeiden hankinta Yhtiölle toteutetaan lopullisesti osakepääoman alentamisen rekisteröintiä seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä maksamalla hankintahinta. M-osakesarjan osakkeet mitätöidään hankinnan jälkeen. Lisäksi Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §:ää ja 4 §:ää on välttämätöntä muuttaa siten, että niistä poistetaan kaikki M-osakesarjaa ja Mussalon Voima Oy:tä koskevat maininnat sekä oikeudet energiaan saatiin sekä velvoitteet. M-osakesarjan osakkeet hankitaan suunnattuna hankintana, jolle on osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukainen painava taloudellinen syy. M-osakesarjan osakkeet ovat oikeuttaneet Mussalon Voima Oy:n voimalaitosten tuottamaan energiaan. Mussalon Voima Oy on lakkautettu, eikä M-osakesarjassa ole enää energiantuotantoa, joten osakkeiden hankinta Yhtiölle ja kyseisen osakesarjan lopettaminen on tarkoituksenmukaista. 

V-osakesarjan osakkeiden hankkimiseksi Yhtiön osakepääomaa alennetaan 1 760 629,90 eurolla ja ylikurssirahastoa 8 958 217,89 eurolla. Sidottu oma pääoma alenee yhteensä 10 718 847,79 eurolla, mikä on V-osakesarjan osakkeiden hankintahinta ja Yhtiön osakkeiden arvostuksessa vakiintuneesti käyttämiin laskentamenetelmiin perustuva käypä hinta. Osakkeiden hankinta Yhtiölle toteutetaan lopullisesti osakepääoman ja ylikurssirahaston alentamisen rekisteröintiä seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä maksamalla hankintahinta. V-osakesarjan osakkeet mitätöidään hankinnan jälkeen. Lisäksi Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §:ää ja 4 §:ää on välttämätöntä muuttaa siten, että niistä poistetaan kaikki V-osakesarjaa ja Vaskiluodon Voima Oy:tä koskevat maininnat sekä oikeudet energiaan saatiin sekä velvoitteet. V-osakesarjan osakkeet hankitaan suunnattuna hankintana, jolle on osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukainen painava taloudellinen syy. V-osakesarjan osakkeet ovat oikeuttaneet Vaskiluodon Voima Oy:n omistamilla voimalaitoksilla tuotettuun energiaan. Vaskiluodon Voima Oy:n voimalaitoksen liiketoiminta myytiin 31.12.2022, eikä V-osakesarjassa ole enää energiantuotantoa, joten osakkeiden hankinta Yhtiölle ja kyseisen osakesarjan lopettaminen on tarkoituksenmukaista. 

Yllä mainitut muutokset alentavat yhtiön osakepääomaa yhteensä 5 285 641,97 euroa ja ylikurssirahastoa 12 272 648,99 euroa. Yhtiön osakepääoma tulee olemaan alentamisen jälkeen 49 676 067,27 euroa ja ylikurssirahasto 191 592 407,63 euroa. Yhtiön alennetulle osakepääomalle ja osakeyhtiölain 13 luvun 5 §:n tarkoitetuille mahdollisille muille jakokelvottomille erille jää osakepääoman ja ylikurssirahaston alentamisen jälkeen täysi kate.

Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti Yhtiön yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä tarkoitetun sitovan ohjeen antamisesta Yhtiön hallitukselle Kaukaan Voima Oy:n, Yhtiön tytäryhtiön, osakepääoman alentamisesta 10 000 000 eurolla, mikä suoritetaan osakkeenomistajille pääoman palautuksena. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n 2 kappaleen mukaan yhtiökokouksessa on päätettävä sitovan ohjeen antamisesta hallitukselle tytäryhtiöiden merkittävistä investoinneista, niiden yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, osakepääoman korottamisesta tai alentamisesta, sulautumisesta tai purkamisesta sekä muista sellaisista asioista, jotka Yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia taikka periaatteellisesti tärkeitä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

www.pohjolanvoima.fi

 

Lisätietoja: Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj,
puh. 040 5060 802, minna.laakso@pvo.fi

Tietoja julkaisijasta Pohjolan Voima Oyj

Pohjolan Voima on 80-vuotias suomalainen energiayhtiö. Olemme yksi Suomen suurimmista energiantuottajista – osuutemme maan sähköntuotannosta on noin viidennes. Tuotamme energiaa omakustannushintaan osakkaidemme, kotimaisten teollisuus- ja energiayhtiöiden tarpeisiin vesivoimalla, lämpövoimalla ja ydinvoimalla. Teemme työtä hiilineutraalin Suomen puolesta ja olemme sitoutuneet vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta. Tuottamastamme sähköstä hiilineutraalia on jo nyt 97 prosenttia ja suunta jatkuu. Päämäärämme on luoda ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. www.pohjolanvoima.fi

Liitteet