Pohjolan Voima Oyj. Johtoryhmä. Istumassa vas. Riitta Larnimaa, Jarmo Tervo ja Ilkka Tykkyläinen. Ylärivi vas. Minna Laakso, Kaj Råtts, Tiina Nyström, Jani Pulli ja Pertti Pietinen.

Pohjolan Voiman uusi strategiakausi alkoi vuoden 2020 alussa. Tavoitteenamme on luoda ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. Strategian keskeiset teemat ovat markkinaehtoisesti kohti hiilidioksidineutraalisuutta, säätökyvyllä kilpailuetua ja omaisuuden hoidon huippuosaajaksi.

Strategian myötä myös organisaatiorakennetta on muutettu. Pohjolan Voima konsernin johtoryhmään kuuluvat 1.1.2020 alkaen seuraavat henkilöt:

  • Ilkka Tykkyläinen, toimitusjohtaja
  • Minna Laakso, talous, rahoitus ja riskienhallinta
  • Riitta Larnimaa, viestintä ja yhteiskuntasuhteet
  • Tiina Nyström, HR ja laki
  • Pertti Pietinen, vesivoima
  • Jani Pulli, säätökyky ja energianhallinta
  • Kaj Råtts, tuotanto-omaisuuden hoito
  • Jarmo Tervo, teknologia ja projektit

Lisätietoja:

Ilkka Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 670 6056
Riitta Larnimaa, johtaja, viestintä- ja yhteiskuntasuhteet, Pohjolan Voima Oyj, puh. 050 438 2466