Suomen suurimpiin energiayhtiöihin lukeutuva Pohjolan Voima on käynnistänyt luonnon monimuotoisuusohjelman, jonka se on laatinut yhdessä tärkeiden sidosryhmiensä kuten henkilöstön, omistajien ja nuorten ympäristövaikuttajien kanssa. Tavoitteena on, että yrityksen luonnon monimuotoisuustyö läpäisee tulevaisuudessa kaiken Pohjolan Voiman toiminnan muun vastuullisuuden tavoin.

”Olemme nostaneet strategiassamme luonnon monimuotoisuuden hiilineutraaliuden rinnalle. Nyt käynnistetty ohjelma tähtää siihen, että työmme luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi näkyy käytännön toimina ja mitattavina onnistumisina”, Pohjolan Voiman vastuullisuuspäällikkö Katja Permanto kertoo.  

”Luonnon monimuotoisuudessa visionamme on, että tunnemme luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät vaikutuksemme ja etenemme kohti nettopositiivisuutta. Vahvistamme osaamistamme ja päivitämme tavoitteitamme tiedon lisääntyessä.”  

Vuoden 2022 aikana tehty sidosryhmäyhteistyö rikastutti Pohjolan Voiman ymmärrystä siitä, millaista tietoa ja läpinäkyvyyttä sidosryhmät haluavat ja mikä on heille olennaista. Yhtiön strategiasta johdettu luonnon monimuotoisuusohjelma tarkoittaa käytännössä toimintaohjelmaa: se kokoaa yhteen Pohjolan Voiman aiemmat luonnon monimuotoisuusteemat sekä uudet näkökulmat yhdeksi kokonaisuudeksi ja vie kaiken toimenpiteiden tasolle. Toimenpideohjelma on osa Pohjolan Voiman laajempaa vastuullisuustyötä. 

Selvitämme ja kehitämme vesivoimaan sekä lämpövoimaan liittyvää luonnon monimuotoisuutta 

”Sidosryhmien kanssa käydyissä keskusteluissa ymmärsimme paremmin, että monet jo nyt tekemämme toimenpiteet ovat meille itsestään selviä, mutta ne eivät näy riittävästi ulospäin. Läpinäkyvyys on olennainen osa vastuullisuutta ja vahvistamme sitäkin”, yhtiön vastuullisuuden koordinoinnista vastaava Katja Permanto sanoo.  

Pohjolan Voima on jo pidempään kehittänyt esimerkiksi vaelluskalojen luonnonkiertoa. Olemme sitoutuneet asiaan ja uskomme laajan yhteistyön ja vaiheittaisen etenemisen voimaan. Tietoa kertyy tutkimusten myötä jatkuvasti lisää ja sen avulla pystytään sekä muokkaamaan tulevia toimintatapoja että tekemään enemmän.  

”Emme ole aiemmin tarkastelleet jokivarsien maa-alueiden tilaa luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta, mutta ohjelman myötä teemme tästäkin selvityksen. Näin ymmärrämme tarkemmin, millainen vaikutus toiminnallamme on ja mitä voimme tehdä paremmin myös rakennettujen vesistöjen rannoilla”, Permanto toteaa. 

Lämpövoimatuotannossa toimenpiteet suunnataan siihen, että käytettävät puuperäiset polttoaineet ovat kestäviä. Tavoitteena on myös hyödyntää enenevässä määrin sivuvirtoja ja kiertotalouden mahdollisuuksia.

Olennaisena osana luonnon monimuotoisuusohjelmaa on mittaaminen ja onnistumisten todentaminen. Tämä vaatii asiantuntijoiden tiivistä yhteistyötä, sillä luonnon monimuotoisuus ei ole yksiselitteinen asia. Sitä ei voida mitata yhtä selkeästi kuin esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä. 

Luonnon monimuotoisuusohjelman käynnistämisen yhteydessä Pohjolan Voimassa tarkennettiin nimityksiä. Ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö Katja Permanto on toiminut myös Pohjolan Voiman vastuullisuuspäällikkönä helmikuusta 2023 alkaen. Hän koordinoi yhtiön vastuullisuustyötä ja tukee siinä yhtiön eri alojen asiantuntijoita. Permanto raportoi Riitta Larnimaalle, jonka niin ikään päivitetty nimike on johtaja, yhteiskuntasuhteet ja vastuullisuus. Nimityksillä Pohjolan Voima haluaa vahvistaa vastuullisuuden merkitystä ja syventyä entistä tarkemmin sidosryhmien odotustenhallintaan, jossa yhteisenä tavoitteena on kestävän ja vastuullisen toiminnan tukeminen. 

Lisätietoja:  
Katja Permanto, päällikkö, vastuullisuus, ympäristö ja turvallisuus, Pohjolan Voima Oyj, katja.permanto@pvo.fi, puh. 050 389 4432 

Riitta Larnimaa, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja vastuullisuus, Pohjolan Voima Oyj,  
riitta.larnimaa@pvo.fimailto:, puh. 050 438 2466