Pohjolan Voiman logo

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.8.2020

Pohjolan Voiman yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj tiedottaa: OL3 EPR:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022

Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortiolta päivitetyn aikataulun OL3 EPR -laitosyksikön käyttöönotosta. Sen mukaan polttoaine ladataan reaktoriin maaliskuussa 2021, laitosyksikkö liitetään valtakunnan sähköverkkoon saman vuoden lokakuussa ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022.

Projektiaikataulua ovat viivästyttäneet hitaasti edenneet järjestelmätestaukset, testauksissa havaitut tekniset ongelmat sekä kunnossapitotöiden määrän kasvaminen projektin viivästyttyä. Myös tarvittavien varaosien puutteet ovat vieneet aikaa.

Laitosyksiköllä esille nousseet tekniset ongelmat on nyt saatu ratkaistua ja niiden korjaustyöt ovat parhaillaan meneillään. Tekniset ongelmat ovat liittyneet merivesijärjestelmän laitteisiin, paineistimen varoventtiilien mekaanisissa ohjausventtiileissä havaittuihin säröihin, varavoimadieseleiden vikaantuneisiin komponentteihin ja paineistimen yhdyslinjan värähtelyongelmaan. Tietyissä automaatiokaapeissa on myös havaittu vioittuneita kaapelieristeitä, jotka korjataan syksyn aikana.

TVO:n mukaan työt OL3-työmaalla ovat jatkuneet koronapandemiasta huolimatta erityisjärjestelyin ja TVO valmistautuu OL3:lla nyt polttoaineenlataukseen, joka on iso ja tärkeä askel. Jäljellä olevat järjestelmätestaukset, kunnossapitotyöt ja teknisten vikojen korjaustyöt saatetaan valmiiksi ennen latausta. Projektia vie nyt loppuun noin 1 500 ydinalan osaajaa ja jäljellä olevat työt on aikataulutettu yksityiskohtaisesti. Noin 3000:sta käyttöönottotestistä jäljellä on enää vain muutamia kymmeniä.

Käyttöönotto-ohjelman mukaisesti laitosyksikkö tuottaa 1-3 terawattituntia sähköä vaihtelevin tehoin aikana, joka alkaa verkkoon liittämisestä ja päättyy säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen.

Arevan kesällä 2020 nimitetty uusi johto valmistelee taloudellista ratkaisua projektin loppuunsaattamiseksi takuuajan loppuun asti. TVO jatkaa neuvotteluita Areva-Siemens-konsortion kanssa projektin loppuunsaattamisen ehdoista.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

www.pohjolanvoima.fi

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen, Pohjolan Voima Oyj, 040 670 6056, ilkka.tykkylainen@pvo.fi

Talousjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, 040 506 0802, minna.laakso@pvo.fi

Liitteet