Porin Prosessivoiman Kaanaan voimalaitoksella luovutaan kokonaan turpeen ja hiilen poltosta kahden seuraavan vuoden aikana. Tämä tarkoittaa myös ympäristöystävällisempää kaukolämpöä porilaisille. Turve korvataan paikallisella puupolttoaineella.

Porin Prosessivoima Oy pienentää päästöjään vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä luopumalla turpeesta ja hiilestä. Porin Prosessivoima on Pohjolan Voiman tytäryhtiö, ja Pohjolan Voima on karsinut turpeen polttoa kaikissa voimalaitoksissaan jo pitkään. Vuoden 2021 aikana yhtiö vähentää polttoturpeen käyttöä 40 prosenttia vuoden 2019 tasosta. 

  • Olemme Porin Prosessivoimassa viime vuosina määrätietoisesti laskeneet hiilidioksidipäästöjä ja vähentäneet merkittävästi fossiilisten polttoaineiden käyttöä, sanoo toimitusjohtaja Timo Mäki.

Vielä vuonna 2010 hiilen ja turpeen osuus Porin prosessivoimalaitoksen polttoaineista oli 60 prosenttia. Viime vuonna turpeen osuus oli pudonnut 22 prosenttiin. Hiiltä laitoksella ei poltettu vuonna 2020 enää ollenkaan.

  • Hiilen osuus polttoaineistamme on ollut vuoden 2017 jälkeen erittäin pieni. Olemme päättäneet sulkea voimalaitoksemme yhteydessä olevan hiilikäyttöisen kattilan kokonaan. Kattila poistetaan toiminnasta kesän aikana, Timo Mäki kertoo.

Puupolttoaine lähialueilta

Porin Prosessivoiman puupolttoaine tulee pääosin noin 50 kilometrin säteeltä.

  • Hyödyntämällä paikallista puupolttoainetta tuotamme Kaanaan teollisuusalueelle ja Pori Energian kaukolämpöverkkoon ympäristöystävällistä energiaa. Saamme merkittävän osan puupolttoaineistamme lähialueen sahojen sivutuotteista, kuoresta ja sahanpurusta, Mäki kertoo.

Porin Prosessivoiman voimalaitos on lämmön ja sähkön yhteistuotantovoimalaitos. Se tuottaa Pori Energialle tuottamansa kaukolämmön lisäksi prosessilämpöä alueen teollisuudelle. Lisäksi voimalaitos tuottaa sähköä.

Pohjolan Voima on asettanut tavoitteekseen rajata fossiiliset polttoaineet ja turpeen varapolttoaineiksi vuoteen 2025 mennessä kaikissa voimalaitoksissaan. Yhtiön tavoitteena on tuottaa 99-prosenttisesti hiilineutraalia sähköä ja 85-prosenttisesti hiilineutraalia lämpöä vuoteen 2025 mennessä.

Lisätietoja:

Timo Mäki, toimitusjohtaja, Porin Prosessivoima Oy, puh. 044 701 2170, timo.maki@porienergia.fi