PVO-Vesivoima. Kierikin vesivoimalaitos.

PVO-Vesivoima suunnittelee ultrakondensaattorin käyttöönottoa Kierikin voimalaitoksellaan Iijoella. Ultrakondensaattori on lyhytaikainen energiavarasto, joka parantaa vesivoimalaitoksen suorituskykyä ja vastaa nopean säätövoiman kasvavaan tarpeeseen. Kyseessä on PVO-Vesivoiman ensimmäinen ultrakondensaattorihanke, jolla yhtiö pilotoi teknologiaa mahdollisia laajempia investointeja varten.

Sään mukana vaihtelevan uusiutuvan energian tuotannon ja erityisesti tuulivoiman osuus sähköntuotannosta on noussut merkittävästi, minkä vuoksi säätövoimaan kysyntä on kasvanut. Ultrakondensaattorin avulla parannetaan vesivoiman suorituskykyä ja sen avulla vesivoimalaitteistot kestävät paremmin aiempaa aktiivisempaa säätökäyttöä. Näin sähkövarasto yhdessä vesivoiman kanssa tukee sähköverkon vakautta lisääntyneissä tuotannon ja kysynnän nopeissa vaihteluissa.

– Ultrakondensaattori on hyvin tehokas, lyhyen ajan energiavarasto, jonka teho saadaan tarvittaessa käyttöön millisekunneissa. Sen avulla kykenemme äärimmäisen nopeasti vastaamaan säätövoiman tarpeeseen tilanteessa, jossa sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapaino muuttuu nopeasti. Tällöin ultrakondensaattori auttaa: se varaa sähköä ja vapauttaa sitä tarvittaessa nopeasti verkkoon tai toisinpäin, PVO-Vesivoiman käyttöpäällikkö Antti-Pekka Sipola sanoo.

Ultrakondensaattori tukee myös uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä.

Säätökyvyn parantamisen ohella ultrakondensaattori myös pidentää vesivoimalaitoksen elinkaarta pitkällä aikavälillä, sillä se vähentää laitoksen hyvin nopeaa ohjaustarvetta ja laitteiden kulumista.

– Kyseessä on meille tärkeä pilottihanke, josta saamme hyvää käytännön kokemusta ja tietoa mahdollisia tulevaisuuden investointeja varten. Tähtäämme siihen, että voisimme ottaa ultrakondensaattorit käyttöön tulevaisuudessa kaikilla vesivoimalaitoksillamme”, Antti-Pekka Sipola sanoo.

Ultrakondensaattori on suunniteltu sijoitettavaksi Iijoen Kierikin voimalaitoksen alueelle, eikä sillä ole merkittävää vaikutusta ympäristöön, maisemaan tai vesistön käyttöön. Hankkeen investointipäätöksen valmistelu ovat parhaillaan käynnissä ja niiden arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2023. Rakentamisen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja: Antti-Pekka Sipola, käyttöpäällikkö, PVO-Vesivoima Oy, puh. 050 303 8615,
antti-pekka.sipola@pvo.fi

PVO-Vesivoima Oy tuottaa sähköä vesivoimalaitoksilla Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Yhtiön sähköntuotanto on keskimäärin 1,7 terawattituntia vuodessa. Yhtiö kuuluu Pohjolan Voima -konserniin. www.pohjolanvoima.fi ; Twitter: @PVOVesivoima