PVO-Vesivoima ja Caverion ovat allekirjoittaneet jatkosopimuksen koskien Kokemäenjoen, Iijoen ja Kemijoen vesivoimalaitosten käyttö- ja kunnossapitotoimintoja. Sopimuksen myötä varmistetaan jatkossakin PVO-Vesivoiman vesivoimalaitosten kunnossapidon kustannustehokkuus ja korkea käytettävyys.

Yhteistyö PVO-Vesivoiman ja Caverionin välillä alkoi jo vuonna 2011. Hyvän turvallisuustyön ja -tulosten, hyvin tehdyn työn ja jatkuvan kehittämisen ansiosta Caverion on osoittanut olevansa oikea kumppani laitosten kunnossapidossa ja paikalliskäytössä.

– On hienoa, että kumppanuutemme Caverionin kanssa jatkuu. Voimme jatkossakin luottaa siihen, että laitoksiamme kunnossapidetään vastuullisten ja osaavien ihmisten toimesta. Vesivoimatuotannon on oltava käytettävissä juuri silloin, kun säätövoimalle on tarvetta, joten ennakoivalla kunnossapidolla ja huoltojen ajoituksella on suuri merkitys laitosten toimintavarmuuden kannalta. Perinteisen kunnossapidon lisäksi on tärkeää, että pystymme yhdessä kehittämään laitoksiamme ja hyödyntämään uutta teknologiaa jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, kertoo Jani Pulli, PVO-Vesivoima Oy:n toimitusjohtaja.

Ennakoivalla kunnossapidolla, työnsuunnittelulla sekä IoT:ta ja data-analytiikkaa hyödyntävillä digitaalisilla ratkaisuilla Caverion tarjoaa työkalut ennakoivaan ja suunnitelmalliseen kunnossapitoon ennen mahdollisia laiterikkoja. Dataa hyödyntämällä löydetään mahdollisuuksia tuotannon tehostamiseen ja laitosten käytettävyyden parantamiseen.

– Yhteistyömme PVO-Vesivoiman kanssa on ollut aina avointa ja erittäin sujuvaa. Etsimme aktiivisesti yhdessä ratkaisuja ja kehitämme toimintaa. Energiamarkkinat ovat jatkuvassa muutoksessa ja vesivoima uusiutuvana energianlähteenä mahdollistaa ketterän sähköntuotannon säätämään ja paikkaamaan muita energian tuotannon muotoja. Olemme kiitollisia meille osoitetusta luottamuksesta ja työskentelemme sen mukaisesti fossiilivapaan energian tuotannon tehokkuutta ja työturvallisuutta edistäen”, toteaa Elina Engman, divisioonajohtaja, Caverion Teollisuus.

Caverionin vesivoiman ja teollisuuden palveluiden ammattilaiset toimivat PVO-Vesivoiman kohteissa laaja-alaisesti hyödyntäen koko vesivoiman 200 henkilön osaamista tarvittaessa.

Lisätietoja:

Jani Pulli, toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy, jani.pulli@pvo.fi, puh. +358 50 386 2680

Elina Engman, divisioonajohtaja, Caverion Teollisuus, puh. +358 50 351 4673, elina.engman@caverion.com

Pohjolan Voima -konserniin kuuluvalla PVO-Vesivoima Oy:llä on yhteensä 12 omaa tai osakkuuslaitosta Iijoella, Kemijoella, Kokemäenjoella ja Tengeliönjoella. Ne tuottavat tärkeää sähkön kulutusta ja tuotantoa tasapainottavaa säätövoimaa. Laitosten sähkötehosta yhtiön osuus on yhteensä 449 megawattia. PVO-Vesivoiman sähköntuotanto on keskimäärin 1,7 terawattituntia vuodessa. Vesivoima on uusiutuva, kotimainen, hajautettu, hiilidioksidineutraali ja erityisen joustava sähköntuotantomuoto.

www.pohjolanvoima.fi Twitter: @PVOVesivoima