PVO-Vesivoiman Iijoen, Kemijoen ja Kokemäenjoen vesivoimalaitosten operoinnissa siirrytään maaliskuun aikana uuteen toiminnanhallintajärjestelmään. Järjestelmänä toimii Valmet DNA ja sen toimittaja on Valmet. Järjestelmä antaa PVO-Vesivoimalle entistä paremman tilannekuvan tuotantoprosessista sekä tehostaa toimintaa sähkömarkkinoilla uusien säätöratkaisujen avulla.

Uudella järjestelmällä on keskeinen merkitys vesivoiman kaupalliselle käytölle. Järjestelmällä varaudutaan sähkömarkkinoiden sääntöjen ja vaatimusten muuttumiseen. Tällainen on muun muassa vaade sähköntuotannon varttitaseesta. Järjestelmä mahdollistaa paremman kokonaiskuvan muodostamisen esimerkiksi säästä, virtaamista sekä sähkömarkkinoiden tilanteesta. PVO-Vesivoimassa on kaivattu myös parempia työkaluja käynnissäpidon avuksi.

  • Kyseessä on ylemmän tason ohjausjärjestelmä, jonka maantieteellisellä sijainnilla ei ole merkitystä. Voimalaitoksilla on omat koneisto- ja laitosautomaatiot ja ne on liitetty Raasakassa sijaitsevaan keskitettyyn SCADA-järjestelmään, kertoo projektipäällikkö Tommi Hansen-Haug PVO-Vesivoimasta.

Järjestelmä mahdollistaa toimijoiden väliset yhteydet

PVO-Vesivoiman uusi ohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmä perustuu Valmet DNA SCADA -perusteiseen prosessinohjaukseen ja -valvontaan. Järjestelmää operoidaan web-pohjaisella Valmet DNA User Interface (DNA UI) -käyttöliittymällä.

Raasakan vesivoimalaitokselle asennettua virtualisoitua automaatiojärjestelmää operoidaan Tampereelta. Järjestelmässä on linkit vesivoimalaitoksille ja useisiin kolmansien osapuolien järjestelmiin, kuten energianhallintajärjestelmään sekä sähkönjakeluyhtiöihin ja Suomen ympäristökeskukseen (SYKE). Toiminnan turvallisuuden maksimoimiseksi järjestelmä on kahdennettu ja fyysisestikin jaettu kahteen pisteeseen.

  •  Paitsi, että Valmet DNA -järjestelmän käyttövarmuus on todella korkealla tasolla, se suo meille lukemattomia uusia kehitysmahdollisuuksia. Se on suunniteltu tulevaisuuden järjestelmäksi, jonka päälle voidaan jatkossa rakentaa uutta, Tommi Hansen-Haug kertoo.
  • Projekti on loppusuoralla ja yhteistyö Pohjolan Voiman kanssa on toiminut hyvin. Virtualisoitu täysin kahdennettu järjestelmä web-pohjaisella Valmet DNA UI -käyttöliittymällä edustaa alansa viimeisintä teknologiaa ja luotettavuutta. Alusta antaa hyvät mahdollisuudet myös tulevaisuuden kehitykselle ja ideoille, sanoo myyntipäällikkö Arto Mäkinen Valmetilta.  

Uusi automatisoitu jokisäätömahdollisuus

Uudistuksen myötä saadaan Iijoella käyttöön myös autopilotilla toimiva monimuuttujasäätö.

  • Sen etuna on, että se paitsi vapauttaa operaattorin työaikaa myös tuo lisänopeutta reagointiin, sillä systeemi tekee päätökset automaattisesti. Näin pystytään varmemmin estämään esimerkiksi välppien tukkeutumiseen liittyvät tuotannon pysäytykset, Hansen-Haug kertoo.

Koronavuoden erityisjärjestelyistä huolimatta käyttöönotto ja yhteistyö on sujunut ongelmitta.

  • Testausten perusteella olemme tyytyväisiä keskitettyyn ohjausjärjestelmään. Arvostamme myös Valmetin vahvaa palvelutukea. Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta yhteistyö on toiminut hyvin. Olemme tehneet käyttöönotonkin lähes täysin etänä. Korona ei ole tätä projektia haitannut, sillä kaikki on mennyt lähestulkoon suunnitelmien mukaan ja aikataulussa on pysytty, Tommi Hansen-Haug sanoo.

Lisätietoja:

Tommi Hansen-Haug, asiantuntija, käynnissäpito, PVO-Vesivoima Oy, tommi.hansen-haug@pvo.fi, puh. 050 3038 629

Pohjolan Voima -konserniin kuuluvalla PVO-Vesivoima Oy:llä on yhteensä 12 omaa tai osakkuuslaitosta Iijoella, Kemijoella, Kokemäenjoella ja Tengeliönjoella. Ne tuottavat tärkeää sähkön kulutusta ja tuotantoa tasapainottavaa säätövoimaa. Laitosten sähkötehosta yhtiön osuus on yhteensä 449 megawattia. PVO-Vesivoiman sähköntuotanto on keskimäärin 1,7 terawattituntia vuodessa. Vesivoima on uusiutuva, kotimainen, hajautettu, hiilidioksidineutraali ja erityisen joustava sähköntuotantomuoto.

www.pohjolanvoima.fi Twitter: @PVOVesivoima