Rauman Biovoiman voimalaitos

Rauman Biovoiman voimalaitoksen toinen biokattila on käynnistetty tänään torstaina 20.1.2022 ja voimalaitos tuottaa jälleen kaukolämpöä biopolttoaineilla Rauman kaupungin alueelle.

Voimalaitoksen toisen biokattilan käyttö on pystytty järjestämään toimihenkilöiden ja muiden apuvoimien avulla toistaiseksi. Tavoitteena on turvata kaukolämmöntuotanto Rauman kaupunkiin ja lisäksi UPM Rauman tehdastilojen lämmitys.

Järjestelyn ansiosta lämmöntuotannossa pystytään siirtymään varajärjestelynä käytetyistä fossiilisista polttoaineista takaisin biopohjaisiin polttoaineisiin. Rauman Biovoiman yksi kattila turvaa normaalin määrän kaukolämpöä Rauman Energian kaukolämpöverkkoon Rauman kaupungin alueelle.

Lisätietoja:

Timo Pitkänen, toimitusjohtaja, Rauman Biovoima Oy, puh. 040 533 0075, timo.pitkanen@upm.com

Rauman Biovoima Oy on Pohjolan Voima Oyj:n 72-prosenttisesti omistama yhtiö, jolla on biovoimalaitos Raumalla UPM:n tehdasalueella. Lämmön ja sähkön yhteistuotantovoimalaitos tuottaa lämpöä ja sähköä UPM:n paperitehtaalle ja Rauman Energialle. www.raumanbiovoima.fi