Ilmakuva vesivoimalaitokselta Tengeliönjoelta

Säännöstelynäkymät PVO-Vesivoiman toiminta-alueen järvillä

Seuraamme kevään ja alkukesän ajan säännöllisesti järvien säännöstelyn tilannetta ja tulvien etenemistä järvillä, joita PVO-Vesivoima säännöstelee Taivalkoskella, Kuusamossa ja Posiolla.

Järvien tulovirtaamat ovat pienentyneet kesäkuun alkupuolella odotettua nopeammin. Tämä johtuu kesäkuun alun huomattavasti keskimääräistä lämpimämmästä ja vähäsateisesta säästä.

Viikoittaiset päivitykset päättyvät toistaiseksi. Palaamme asiaan tarvittaessa.

Jumiskon alue: Suolijärvet

Tilanne 17.6.2020

Yli-Suolijärven pinnankorkeus on noin 10 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla.

Näkymät 17.6.2020

Yli-Suolijärven pinta pyritään pitämään tulevat viikot lähellä nykyistä tasoa, välillä 244,60…244,80

Ala-Suolijärven pinnan odotetaan nousevan vielä juhannusviikon ajan. Tämän jälkeen pinnankorkeuden odotetaan pysyvän lähiviikot välillä 242,55…242,70

Iijoen valuma-alue: Kostonjärvi

Tilanne 17.6.2020

Kostonjärven pinnankorkeus oli viikolla 24 lähellä säännöstelyn ylärajaa.

Järven pinta on kääntynyt laskuun tulovirtaamien pienennyttyä.

Näkymät 17.6.2020

Kostonjärven pintaa lasketaan lähiviikkojen ajan. Tavoitteena on päästä heinäkuun puolivälissä alle tason 232,30.

Koston padon juoksutusta pienennetään asteittain loppukesää kohti, kun järven tulovirtaamat ehtyessä.

Kostonjärven vedenkorkeus, vuosikuvaaja (SYKEn vesistöennusteet)Kostonjärven vedenkorkeus (SYKE, vesistöennusteet)

Iijoen valuma-alue: Irnijärvi

Tilanne 17.6.2020

Irnijärven pinnankorkeus nousi sulamisvesistä korkeammalle kuin ajankohdan keskimääräinen veden pinnankorkeus.

Järven pinta on kääntynyt laskuun.

Näkymät 17.6.2020

Irnijärven pintaa lasketaan hieman lähiviikkojen ajan. Järven pinta pyritään saamaan sovitulle virkistyskäytön suositusvaihteluvälille heinä-elokuun ajaksi.

Irnin padon juoksutuksia pienennetään asteittain loppukesää kohti, kun järven tulovirtaamat ehtyvät.

Irnijärven vedenkorkeus, vuosikuvaaja (SYKEn vesistöennusteet)

Irnijärvi vedenkorkeus (SYKE vesistöennusteet)

Katso myös

Säännöstelyjärvillä varaudutaan suureen tulvaan