Nahkiaisten ylisiirtopyynti Iijoella ja Kemijoella alkoi hyvin elokuussa 2020 ja loppui kuin seinään syyskuun lopulla.

Nahkiaisten ylisiirtopyynti Iijoella ja Kemijoella alkoi hyvin ja loppui kuin seinään syyskuun lopulla. Säätila ei tänä syksynä suosinut ylisiirtopyyntiä, joten siirtosaldo jäi miinukselle.

Syksy 2020 oli nahkiaisen ylisiirtopyynnin kannalta hankala. Iijoella saatiin ylisiirretyksi noin 42 000 nahkiaista, kun velvoite on 60 000.  

‒ Pyynti Iijoella lopetettiin, kun syystulva alkoi lokakuussa. Pyynti ei silloin enää virtausten vuoksi onnistu. Alkupyynnin aikaan, elokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin virtaamat taas olivat keskimääräistä pienempiä. Lisäksi syyskuun parhaaseen pyyntiaikaan oli pitkiä jaksoja itä-koillistuulia, jotka hyydyttävät nahkaisen nousun, kun merivesi laskee, kertoo PVO-Vesivoiman ympäristöasiantuntija Jyrki Salo 

Myös vuosi sitten jäätiin tavoitteesta, silloin kuivuuden takia. Aiempina vuosina nahkiaisia on Iijoella kuitenkin saatu ylisiirretyksi niin paljon, että kokonaissaldo ei ole pahasti miinuksen puolella.  

Ylisiirrettävien nahkiaisten määrä lasketaan vuosittain ja määrää verrataan PVO-Vesivoiman velvoitteeseen. Kokonaistilanne vaihtelee vuosittain saaliista riippuen. Jos velvoite ylittyy, nahkiaisia jää ”tilille”, jos alittuu, ”tililtä” lainataan.  

Kemijoella kokeiltiin rysäpyyntiä 

Kemijoella nahkiaisten pyynnissä kokeiltiin tänä syksynä uusvanhaa menetelmää, rysäpyyntiä. Tänä vuonna rysäpyyntiä testattiin, haettiin sopivia rysäpaikkoja ja kehitettiin menetelmää. Rysät on jo nostettu pois tulvan vuoksi, mutta mertapyynti jatkuu edelleen.  

‒ Kemijoella on tähän mennessä saatu kiinni 80 000 nahkiaista. Siellä velvoite on 100 000 ylisiirrettyä nahkiaista.  

Kemijoella tilanne on haastava, sillä siellä ylisiirtovelvoite on jäänyt vajaaksi useana vuonna peräkkäin. Nahkiaissaaliit ovat viime vuosina Perämerellä yleisemminkin heikentyneet.  

‒ Tämän syksyn pyynti lähti hyvin käyntiin sekä Iijoella että Kemijoella. Sitten sää muuttui, tuulet kääntyivät, ja myös vesitilanne muuttui. Pyynti hyytyi aika lailla täysin. Tällainen syksy tällä kertaa, Salo voi vain todeta.  

Lisätietoja: Jyrki Salo, ympäristöasiantuntija, PVO-Vesivoima Oy, jyrki.salo(at)pvo.fi