Pohjolan Voiman henkilöstö jalkautui auttamaan lähiyhteisöjään ja mm. lajitteli kierrätystekstiilejä Oulussa.

Yhä useampi yritys antaa henkilöstölleen mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä työajalla. Energiayhtiö Pohjolan Voiman henkilöstö jalkautui auttamaan lähiyhteisöjään Oulussa. Kymmenkunta tiimiläistä teki hyviä tekoja niin ikäihmisten kuin kierrätyksen ja luonnonsuojelun parissa.

Pohjolan Voima on suomalainen energiakonserni, jolle yhteistyö lähiyhteisöjen kanssa on ollut osa toimintaa jo vuodesta 1943. Auttaminen ja vapaaehtoistyön mahdollisuudet nousivat Pohjolan Voiman HR ja lakiasiain johtaja Tiina Nyströmin mukaan esiin yhtiön vastuullisuusryhmässä. Kyselyn kautta henkilöstöstä nousi halu konkreettiseen auttamiseen ja vaikuttamiseen.

“Kyselystä nousi vahvasti luontoon, ympäristöön ja kestävyyteen liittyvät teemat ja niihin vaikuttaminen”, Nyström kertoo. “Kyselyssä nousi esiin myös ihmisten auttaminen. Fyysisen tekemisen ja auttamisen rinnalle vaihtoehdoksi valikoitui henkinen auttaminen ja ikäihmiset.”

”Suosittelen työajalla auttamista myös muille”

Oulussa auttamisen hyvinvointipäivään osallistui kahdeksan pohjolanvoimalaista, joista puolet vietti aikaa ikäihmisten kanssa Hoivakoti Almassa. Kansanlaulujen ja lemmikkien hoitamisen ohella juteltiin mukavia ja muisteltiin vanhoja. Toisena kohteena oli (Kiertokaaren) Kierrätyskeskus Likke, jossa lajiteltiin asumisessa syntyvää poistotekstiiliä.

“Hieno tapa aloittaa viikko hyvän asian parissa. Pääsin lajittelemaan poistotekstiiliä ja oli mielenkiintoista päästä näkemään, mitä poistotekstiileille tapahtuu sen jälkeen, kun ne on toimitettu kierrätyspisteisiin. Oli hienoa päästä konkreettisesti auttamaan myös itselle tärkeän asian parissa. Suosittelen ehdottomasti auttamista myös muille”, kertoo Maria Huha, joka osallistui poistotekstiilien kierrätykseen. 

Auttamisen hyvinvointipäivän järjestelyissä oli mukana Commu, joka on Suomen suurin auttamisen alusta. Sovelluksella on 60,000 käyttäjää ympäri Suomen. Pohjolan Voima on yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka tekee hyviä tekoja Commun kautta. 

Commun perustanut Karoliina Kauhanen iloitsee trendistä, että yhä useampi yritys haluaa konkreettisesti auttaa lähiyhteisöjään antamalla aikaa ja osaamista hyvään tarkoitukseen.

“Yritykset ovat osa yhteisöjä. Auttaminen ei ole vain velvollisuus, vaan myös tilaisuus rakentaa vahvoja siteitä ihmisiin ja ympäristöön”, Kauhanen kertoo.

Pohjolan Voiman auttaminen ei jää yksittäiseksi tempaukseksi, vaan yritys on sitoutunut tekemään hyviä tekoja myös jatkossa. Seuraava auttamisen päivä on jo sovittu huhtikuulle, jolloin Helsingin, Lappeenrannan ja Kouvolan tiimit auttavat paikallisessa hoivakodissa ikäihmisiä sekä luonnonsuojelussa nikkaroimalla linnunpönttöjä.

“Yhteistyö jatkuu ja jatkossa tavoitteena on, että auttamisesta tulisi vakiintunut toimintatapa ja henkilöstö tekisi vuodessa vähintään kaksi vapaaehtoistempausta”, Nyström kertoo.

Pohjolan Voima on juureva suomalainen energiayhtiö. Olemme yksi Suomen suurimmista energiantuottajista – osuutemme maan sähköntuotannosta yli 20 %. Tuottamamme sähkö on lähes hiilineutraalia. Tuotamme sähköä ja lämpöä omakustannushintaan osakkaidemme, kotimaisten teollisuus- ja energiayhtiöiden tarpeisiin toimitusvarmalla, säätökykyisellä vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla. Olemme huippuammattilaisten joukko, ja tutkitusti yksi Suomen innostavimmista työpaikoista. Me pohjolanvoimalaiset olemme ylpeitä siitä, että teemme merkityksellistä työtä arvojemme mukaisesti taitavasti, luotettavasti, yhdessä. Olemme sitoutuneet hiilineutraalisuuteen ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen. Päämäärämme on luoda ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. www.pohjolanvoima.fi