Melon vesivoimalaitoksella Kokemäenjoella on käyttöönotettu paranneltua turbiinisäätäjää. Se mahdollistaa sähköntuotannon säätämisen entistä tarkemmin, ja säästää myös laitteistoa. Paranneltu säätäjä on jatkoa parin vuoden takaiselle kehitystyölle Oulun yliopiston kanssa.

Pohjolan Voiman vesivoimayhtiön PVO-Vesivoiman asiantuntijat ja Oulun yliopiston tutkijat István Selek ja Joni Vasara kehittivät täysin uudenlaista turbiinisäätäjää vuosina 2017–2020. Nyt siitä ollaan ottamassa käyttöön uutta, paranneltua versiota. Ensimmäisenä uusi säätäjä tulee käyttöön Iijoen Haapakoskella. Ensi vuoden aikana se asennetaan myös Iijoen voimalaitoksille sekä Kemijoen Isohaaraan.

Sysäys kehitystyön jatkolle siitä, että kantaverkkoyhtiö Fingrid ottaa vuoden 2022 alusta käyttöön uusia kriteereitä, joilla voimalaitokset voivat osallistua sähkömarkkinoilla ns. reservimarkkinaan. PVO-Vesivoima osallistui pilottihankkeeseen, jossa testattiin, miten voimalaitosten säätö vastaa uusiin kriteereihin.

‒ Testasimme säätöä Raasakan voimalaitoksella. Kävi ilmi, että turbiinisäätäjässä on vielä kehitettävää, kertoo PVO-Vesivoiman käynnissäpidon asiantuntija Tommi Hansen-Haug.

Uusi säätäjä näyttäisi säästävän turbiinia

Pari vuotta Iijoen voimalaitoksilla käytössä olleesta turbiinisäätäjästä alettiin kehittää uutta versiota.

‒ Vanhasta ei jäänyt paljon jäljelle. Käytännössä säätäjä tehtiin kokonaan uusiksi. Tämän ATG 22 -säätäjän taustalla oleva matemaattinen mallinnus laitoksista on nyt paljon aiempaa yksinkertaisempi ja kevyempi. Se tarkoittaa, että laskentatehoa tarvitaan vähemmän. Olemme myös parantaneet monia ominaisuuksia, Hansen-Haug kuvaa muutoksia.

Kun turbiinisäätäjän ensimmäistä versiota otettiin käyttöön, oletuksena oli, että turbiini voisi kulua aiempaa nopeammin. Oletus ei mittausten mukaan näyttäisi pitävän paikkaansa.

‒ Olen verrannut sitä, miten vanha säätäjä on ohjannut konetta, eli kuinka usein se on tehnyt esim. avaa-sulkee-suunnanvaihtoja, ja paljonko se on liikuttanut konetta matkana. Uuden säätäjän eduksi eroa on kymmeniä prosentteja.

Vuonna 2022 Iijoen laitoksille ja Isohaaraan

PVO-Vesivoimalla on vesivoimaloissaan yhteensä 18 tuotantoyksikköä. Niistä 11:ssä ehdittiin ottaa käyttöön turbiinisäätäjän edellinen versio. Uusi säätäjä asennetaan pikkuhiljaa vuoden 2022 aikana Iijoen laitoksille ja Kemijoen Isohaaran uudelle laitokselle.

Asennustyöt ottavat aikaa, sillä jokainen voimalaitos on yksilö. Säätäjää ei voi kopioida laitokselta toiselle, vaan se on testattava erikseen kullakin voimalaitoksella, jokaisella koneella ja säädettävä sen parametrit kohdalleen. Käyttöönotossa tehdään monta päivää töitä kullakin koneella.

‒ Säätöjä tuunataan niin, että säätäjä ohjaa juuri kyseistä konetta parhaalla mahdollisella tavalla.

Urakkaa monimutkaistaa vielä se, että laitokset käyttävät kahden eri toimittajan automaatiota.

‒ Olemme tehneet ison urakan siinä, että olemme kääntäneet yhden laitetoimittajan koodin toisen toimittajan käyttämälle ohjelmointikielelle.