Pohjolan Voiman vastuullisuusohjelma tarkastetaan ja päivitetään vuosittain. Olemme tunnistaneet tarpeen päivittää vastuullisuusohjelmaamme tänä vuonna laajemmin. Valmistaudumme tällä samalla tuleviin raportointivaatimuksiin.

Yksi osa vastuullisuusohjelman päivitystä on olennaisten vastuullisuusnäkökohtien tunnistaminen. Vastuullisuusnäkökohdat eivät ole vain meidän oma näkemyksemme, vaan kuulemme asiassa laajasti eri sidosryhmiä.

Sinulla on mahdollisuus osallistua olennaisten vastuullisuusnäkökohtiemme tunnistamiseen vastaamalla sidosryhmäkyselyymme. Kysely on anonyymi. Vastausaikaa on 26.5.2023 klo 16.00 saakka.

Vastuullisuus on keskeinen osa strategiaamme

Vastuullisuus on olennainen osa Pohjolan Voiman strategiaa. Strategiamme korostaa vastuullisuutta kaikissa liiketoiminnoissamme.

Eettiset periaatteemme ja vastuullisuuspolitiikkamme asettavat raamit vastuullisuudellemme. Lisäksi hyödynnämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Vastuullisuus konkretisoituu kuitenkin vasta arjen teoissa joka päivä. Vahvat arvomme − taitavasti, luotettavasti, yhdessä − ovat pohja jokaisen pohjolanvoimalaisen työlle

Tavoitteenamme on olla vastuullinen toimija sekä yhteensovittaa kilpailukykyinen hiilidioksidineutraali tuotanto ja luonnon monimuotoisuus. Merkittävänä energiatoimijana varmistamme osaltamme, että sähköä ja lämpöä on käytössä joka hetki myös poikkeustilanteissa.

Etenemme kohti hiilidioksidineutraalisuutta, jossa tavoitteenamme on, että sähköntuotannostamme 99 % ja lämmöntuotannostamme 85 % on hiilidioksidineutraalia vuonna 2025.

Lue lisää vastuullisuudesta ja kestävästä energiantuotannosta nettisivuiltamme

Vastaa Pohjolan Voiman vastuullisuuden sidosryhmäkyselyyn

Kiitos osallistumisestasi!