Säännöstelynäkymät PVO-Vesivoiman toiminta-alueen järvillä

 
 

Seuraamme kevään ajan säännöllisesti järvien säännöstelyn tilannetta ja tulvien etenemistä järvillä, joita PVO-Vesivoima säännöstelee Taivalkoskella, Kuusamossa ja Posiolla.

Jumiskon alue: Suolijärvet

Tilanne 25.3.2020

Yli-Suolijärvellä vedenkorkeus on helmikuun lopulta lähtien ollut ajankohdan keskimääräisen vedenkorkeuden yläpuolella, Ala-Suolijärvellä helmikuun puolivälistä.

Näkymät 25.3.2020

Tämän hetken arvio on, että Suolijärvien vedenpinta lasketaan pitkäaikaisen keskiarvokäyrän mukaiseen korkeuteen (harmaa viiva).

Ennusteen mukaan vedenkorkeus Yli-Suolijärven pinta olisi matalimmillaan noin 20.4, tasolla 243,20.

Ala-Suolijärvellä veden pinta kävisi alimmillaan arviolta tasolla 240,60 metriä merenpinnasta, noin 20.4. Se tarkoittaa, että vedenpinta käy 60 cm vesiluvan mukaisen säännöstelyn alarajan yläpuolella. Alarajalle saakka Ala-Suolijärvellä ei mennä.

Yli-Suolijärven vedenkorkeus (SYKE, vesistöennusteet)

 Iijoen valuma-alue: Kostonjärvi

Tilanne 25.3.2020

Kostonjärvellä vedenkorkeus (sininen käyrä) on reilusti pitkän ajan keskiarvokäyrän (harmaa käyrä) yläpuolella, sillä juoksutuksia jouduttiin rajoittamaan vaihtelevan sään aiheuttaman hyyteen takia tammi-helmikuussa.

Näkymät 25.3.2020

Viimeisten lumen vesiarvomittausten perusteella ennustetaan, että kevään sulamisvesien määrä tulee olemaan suuri. Kostonjärven pintaa lasketaan edelleen lähemmäksi säännöstelyvälin alarajaa, että sulamisvedet mahtuvat järveen. Ennusteemme mukaan 7.4. vedenpinta olisi keskimäärin tasolla 228,50 m.

Tämänhetkisen arvion mukaan vedenpinta lasketaan alimmillaan noin tasolle 228,30 m, huhtikuun puolen välin aikaan. Se on 30 cm vesiluvan mukaisen säännöstelyn alarajan yläpuolella.

Kostonjärven vedenkorkeus (SYKE, vesistöennusteet)

 
 

Iijoen valuma-alue: Irnijärvi

Tilanne 25.3.2020

Irnijärven vedenkorkeus (sininen käyrä) on pysytellyt selvästi yli keskiarvokäyrän (harmaa käyrä) tammikuun puolivälistä lähtien.

Näkymät 25.3.2020

Irnijärven pintaa lasketaan edelleen kohti säännöstelyluvan alarajaa, lumen sulamisen alkamiseen saakka.

Irnijärvellä vedenpinta tullaan laskemaan alimmillaan noin tasolle 233,70 m, mikä on 20 cm vesiluvan mukaisen säännöstelyn alarajan yläpuolella.

Irnijärvi vedenkorkeus (SYKE vesistöennusteet)