Pohjolan Voiman vastuullisuusajattelua on uudistettu vastaamaan YK:n kestävän kehityksen ohjelman tavoitteita. Olemme valinneet tavoitteet, joissa toiminnallamme on suurin vaikutus. Raportoimme mittarit ja tulokset julkisesti.

Lähdimme pohjustamaan vastuullisuusajattelumme uudistamista kesällä ja syksyllä 2020 käymällä keskusteluja asiakkaidemme ja mm. Nuorten Agenda 2030 edustajien kanssa.

‒ Asiakkaamme kertoivat, mitä he pitävät olennaisena Pohjolan Voiman vastuullisuudessa, ja mikä heidän omassa vastuullisuustyössään on ollut haastavaa, taustoittaa Pohjolan Voiman ympäristöpäällikkö Rea Oikkonen. Hän on toiminut vastuullisuuden uudistamisen projektipäällikkönä.

Koko henkilöstö mukana työssä

Jo aiemmin Keskuskauppakamarin ja yritysvastuuverkosto FIBS ry:n kouluttajat olivat käyneet läpi ajankohtaisia, yritysvastuuseen liittyviä kysymyksiä koko henkilöstömme kanssa. Vastuullisuusnäkökohtia, kestävän kehityksen tavoitteita ja vastuullisuuden mittareita käsiteltiin sitten asiantuntijatyöpajoissa ja pienryhmissä sekä yksikkökohtaisissa keskusteluissa.

‒ Otimme lähtökohdaksi perinteisen taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun jaottelun lisäksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Niitä on yhteensä 17 ja niissä 169 alatavoitetta. Käsittelimme näitä työpajoissa ja valitsimme niistä toimintamme kannalta tärkeimmät, Oikkonen kuvaa.

Otimme lähtökohdaksi perinteisen taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun jaottelun lisäksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Neljä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta valittu

Pohjolan Voiman vastuullisuustavoitteet ja -mittarit asettuvat neljän YK:n tavoitteen alle. Ne ovat tavoitteita, joita yhtiön toiminnalla voidaan eniten edistää.

Valitut tavoitteet ovat

 • edullista ja puhdasta energiaa (YK:n kestävän kehityksen tavoite nro 7)
 • ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (nro 8)
 • maanpäällinen elämä (nro 15, tavoite sisältää makean veden vesiluonnon)
 • yhteistyö ja kumppanuus (nro 17)

Makean veden ekosysteemit sisältyvät maanpäälliseen elämään

‒ YK:n tavoitteista nro 13, ilmastotekoja, vaikutti otsikon perusteella meille tärkeältä. Sitä se onkin, mutta kun katsoimme alatavoitteita tarkemmin, huomasimme, että pystymme kertomaan ilmastoteoista ja hiilineutraaliustavoitteistamme yhdistettynä tavoitteeseen 7, edullista ja puhdasta energiaa, Oikkonen kertoo valinnoista.

Toisessakin kohti tavoitteet otsikko ja sisältö eivät vastanneet kotimaista näkökulmaa. 

‒ Tavoite 14, vedenalainen elämä, vaikuttaa kalankuvineen siltä, että vaelluskaloihin liittyvä yhteistyö vaatisi tavoitteen ottamista meille tärkeimpiin. Alatavoitteista näkyy kuitenkin, että tavoite keskittyy valtameriin. Meille olennaisimpia ovat vaelluskaloihin liittyvät teemat jokiympäristöissä eli makean veden ekosysteemeissä. Ne taas sisältyvät YK:n tavoitteeseen 15, maanpäällinen elämä.

Otteita vastuullisuusajattelustamme

Seuraavassa otteita vastuullisuusajattelustamme. Käsittelemme asiaa tarkemmin nettisivujemme vastuullisuus-osiossa.

Tavoite: Edullista ja puhdasta energiaa

Tuotamme sähköä ja lämpöä asiakkaillemme vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla. Olemme sitoutuneet hiilidioksidineutraalisuuteen. Matkalla kohti tavoitettamme on välttämätöntä, että tuotantolaitoksemme toimivat luotettavasti ja tehokkaasti. Siksi parannamme niitä jatkuvasti.

Tuotamme noin 20 % Suomessa tuotetusta sähköstä, josta tällä hetkellä 95 % on hiilidioksidineutraalia. Lämmöntuotannostamme hiilidioksidineutraalia on 65 %. Varmistamme osaltamme, että sähköä ja lämpöä tuotetaan luotettavasti. Suomen suurin ilmastoteko, Olkiluoto 3 lisää valmistuessaan luotettavaa ja hiilidioksidineutraalia sähkön tuotantoa.

Varmistamme osaltamme sähköjärjestelmän tasapainoa riittävällä ja kestävästi tuotetulla säätövoimalla, niin normaaliolosuhteissa kuin poikkeusoloissa.

Mittarit:

 • 99 % sähköntuotannosta ja 85 % lämmöntuotannosta on hiilidioksidineutraalia vuonna 2025.
 • Turpeen käyttö vähentynyt vuonna 2021 20 % vuoden 2019 tasosta
 • Tytäryrityksemme kuuluvat energiatehokkuussopimuksiin, joissa on määritelty yksilöityjä tavoitteita energiatehokkuudelle.

Tavoite: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Pohjolanvoimalaisille tärkeää on työn merkityksellisyys sekä työturvallisuus ja hyvinvointi. Merkityksellisyyteen liittyvät hiilidioksidineutraalisuuden lisäksi kilpailukyky ja resurssitehokkuus.

Mittarit:

 • Valmistuneiden kehityshankkeiden määrä
 • Säännöllinen työntekijäkokemuksen ja -tyytyväisyyden mittaaminen, mikä auttaa kehittämään innostavaa yrityskulttuuria ja edistämään työntekijöiden hyvinvointia. 
 • Sivutuotteiden hyötykäytön tavoite 100 %
 • Turvallisuusmittarit: nolla tapaturmaa, turvallisuus-, ympäristö- ja energiatehokkuushavaintoja 10 kpl/hlö/vuosi. 

Tavoite: Maanpäällinen elämä

Toiminnallamme on vaikutusta ympäristöömme. Meille tärkeitä teemoja ovat luonnon monimuotoisuus, metsien kestävä käyttö ja makean veden ekosysteemit, mihin liittyvät myös vaelluskalat.

Meillä luonnon monimuotoisuus liittyy metsäenergiaan, turpeeseen ja vesivoimatuotantoon. Ydinvoiman osalta luonnon monimuotoisuus on käsitelty TVO:n vastuullisuudessa.
Teemme yhteistyötä sen eteen, että vesivoimatuotanto ja vaelluskalat mahtuvat samaan jokeen. Olemme sitoutuneet yhteistyössä tehtävään vaelluskalojen palauttamiseen monipuolisen keinovalikoiman kautta.
Olemme sitoutuneet vähentämään turpeen käyttöä polttoaineena.

Mittarit:

 • Käytetty biomassa täyttää kestävyyskriteerit
 • Turpeen käyttö vähentynyt vuonna 2021 20 % vuoden 2019 tasosta
 • Haapakosken voimalaitoksen alasvaellusväylä on rakennettu vuonna 2021

Tavoite: Yhteistyö ja kumppanuus

Verkostomainen tapamme toimia on kiinteä osa toimintamalliamme. Se on myös osa jokaisen pohjolanvoimalaisen osaamista. Edistämme kestävää kehitystä yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Mittarit:

 • Meillä on tavoitteena vahvistaa verkosto-osaamista yhtenä strategisena kyvykkyytenämme.
 • Kumppaniemme ja alihankkijoiden sitoutumista kestävään kehitykseen edistämme sopimuksien kautta.
 • Teemme toimittaja-auditointeja vuosittain