Pohjolan Voiman vesivoimayhtiön PVO-Vesivoiman sidosryhmälehden Virtaviestin numerossa 1/2018 kurkistetaan vesivoimalaitosten sähkötuotannon kulisseihin valvomoon, jossa töitä tehdään vuorokauden jokaisena tuntina. Eri jokien erityispiirteet otetaan voimalaitosten käytössä huomioon. Lehdessä kerrotaan myös mm. säännöstelystä: mitä se on ja miten sääolot, luvat ja ympäristö vaikuttavat siihen.

Lehden pääkirjoituksessa PVO-Vesivoiman toimitusjohtaja Pertti Pietinen muistuttaa, että vesivoimaa ei pitäisi arvioida vain yhdestä näkökulmasta ja yksittäisten asioiden kautta: ”Kun vesivoiman merkitystä ja roolia suomalaisessa sähköntuotantojärjestelmässä tarkastellaan, pitäisi punnita sen hyviä ja heikkoja puolia ja niiden yhteiskunnallista merkittävyyttä kokonaisuutena.”

Lue Virtaviesti 1/2018