Maalismaa

Maalismaan voimalaitos sijaitsee Iijoessa, Oulun kunnassa, Pohjois-Pohjanmaalla.

Maalismaan voimalaitos valmistui 1967. Se peruskorjattiin 2009–2011. Voimalaitoksen teho on 38,6 megawattia. Putouskorkeus on 18,3 metriä.

Iijoen alajuoksulla on viisi voimalaitosta, joista Maalismaa on jokisuulta katsottuna toinen. Yli 300 kilometriä pitkän joen alaosasta on rakennettu 60 kilometrin osuus. Muu osa joesta on rakentamaton. Putouskorkeus rakennetulla osalla on yhteensä 94 metriä.

Voimalaitoksella on sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO14001 ja energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+.

Voimala numeroina

1967Valmistui
2009–2011Peruskorjattiin
38,6 MWTeho