Lohenpoikanen haavissa, Luonnonvarakeskuksen sähkökalastuksen tulosta

Toimet vaelluskalan palauttamiseksi Iijoen Raasakan vanhaan luonnonuomaan jatkuvat. Iin kunta, PVO-Vesivoima Oy sekä Etelä- Pohjois-Iin jakokunnat ovat allekirjoittaneet sopimuksen Iijoen Raasakan vanhan uoman kehittämiseksi vuosille 2022 ja 2023.

Edellisessä, vuoden 2021 lopussa päättyneessä hankkeessa merkittävintä ja valtakunnallisesti kiinnostavaa oli lohen luontainen lisääntyminen: luonnonkudusta vanhassa uomassa vuonna 2018 syntyneet poikaset palasivat merivaellukselta lisääntymään kotijokeensa vuonna 2021. Tähän päästiin vain viidessä vuodessa parantamalla kalojen nousu- ja lisääntymisolosuhteita, esimerkiksi kunnostamalla kalatietä sekä kutu- ja poikastuotantoalueita ja juoksuttamalla uomassa enemmän vettä parhaimpina kalojen nousuaikoina. Myös alueen virkistysmahdollisuuksia kehitettiin muun muassa ranta- ja reittikunnostuksin.

Uudessa hankkeessa jatketaan ponnisteluita vaelluskalojen ja nahkiaisen luontaisen kierron palauttamiseksi sekä alueen virkistysarvojen parantamiseksi. PVO-Vesivoima juoksuttaa uomaan normaalia enemmän vettä koko kesäkauden. Jo tämä edistää virkistysarvoja- ja mahdollisuuksia. Uiskarin kalatiellä virtaus tulee olemaan vähintään 4 m3/s. Tämä antaa lohelle, taimenelle, siialle ja nahkiaiselle entistä paremmat mahdollisuudet nousta luonnonuomaan. Kalojen nousua seurataan Uiskarin kalatielle asennetulla laskurilla ja videolaitteistolla.

Tavoitteena on edistää myös siian, nahkiaisen ja harjuksen lisääntymis- ja elinolosuhteita. Hankkeessa parannetaan lisäksi alueen virkistys- ja kalastusmahdollisuuksia.

Iijoen Raasakan vanha luonnonuoma on noin 9 kilometriä pitkä. Se kulkee Raasakan voimalaitoksen ohi Uiskarin kalatielle ja päättyy voimalaitoksen säännöstelypatoon.

Lisätietoja:

Risto Tolonen, Osuuskunta Team Kala p. 0400 434 798

Jyrki Salo, PVO-Vesivoima Oy, p. 050 3058 299

Ilkka Pakonen, Iin kunnan edustaja, p. 050 4007 980

Uiskarin kalatie Iijoen Raasakan vanhassa uomassa. Kuvat: Hauki Media.