Taimenen poikanen mitattavana ja punnittavana ennen

Iijoen vaelluskalakantojen vahvistamiseksi on alkusyksyllä käynnistetty uusi hanke. Iijoen vaelluskalahankkeessa 2020–2022 rakennetaan smolttien alasvaellusväylä ja kiinniottolaite Haapakoskelle, seurataan ja ylisiirretään merilohia ja -taimenia sekä istutetaan pienpoikasia. Raasakan kalatien rakentamisen käynnistämistä edistetään edelleen.

”Uusi hanke on looginen jatkumo juuri päättyneelle Iijoen vaelluskalakärkihankkeelle. Lohikalojen vaelluspoikasten alasvaelluksen tukeminen on keskeinen osa-alue rakennettujen vesien vaelluskalakantojen elvyttämistä ja Iijoen Haapakoskea voidaan tässä teemassa pitää valtakunnallisena ykköskohteena”, toteaa erityisasiantuntija Jouni Tammi maa- ja metsätalousministeriöstä.

Iijoella tavoitellaan ensimmäisessä vaiheessa tehokkaita lohikalojen ylisiirtoja Raasakan kalatien ja Haapakosken alasvaellusväylän yhteyteen rakennettavien kiinniottolaitteiden avulla. Onnistuessaan tämä mahdollistaisi lohikalojen luonnonkierron käynnistymisen melko nopeastikin.

”Olisi tärkeää saada käytännön tietoa nyt edistettävien ratkaisujen toimivuudesta. Eli kuinka kalat ohjautuvat Raasakan kalatiehen ja Haapakosken alasvaellusväylään ja toisaalta, kuinka ne käyttäytyvät niiden läpi mennessään. Tällainen tieto auttaa ohitusratkaisujen valmistelua myös muille Iijoen padoille”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Mirko Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Iijoen vaelluskalahanketta 2020–2022 toteuttavat PVO-Vesivoima Oy, Lapin ELY-keskus, maa- ja metsätalousministeriö, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Iijoen kalatalousalue, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Luonnonvarakeskus. Hanketta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,4 miljoonaa euroa.

Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta, jossa parannetaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja pyritään palauttamaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä.

Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto. Iijoen sivupuron taimen, joka todennäköisesti muutaman vuoden päästä lähtee merivaellukselle.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Mirko Laakkonen, Iijoen vaelluskalahanke 2020–2022, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi