Polttoaineet ja ilmastotavoitteet

Pohjolan Voiman yhteistuotantolaitoksissa pääpolttoaineena ovat puuperäiset polttoaineet, joiden tuki- ja varapolttoaineena käytetään fossiilisia polttoaineita ja turvetta. Tavoitteenamme on rajata fossiilisten polttoaineiden, mukaan lukien turpeen käyttö varapolttoaineeksi vuoteen 2025 mennessä. Viime vuosina laitoksemme ovat selvittäneet tarvittavia toimenpiteitä. Tavoitteenamme on tuottaa 99-prosenttisesti hiilineutraalia sähköä ja 85-prosenttisesti hiilineutraalia lämpöä vuoteen 2025 mennessä.

Hallitusohjelmassa on sovittu, että turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Turpeen käyttö vähenee kuitenkin markkinaehtoisesti ilman yhteiskunnan lisäohjaustakin. Pohjolan Voima on vähentänyt turpeen käyttöä jo pitkään. Vuonna 2021 vähensimme turpeen polttoa 47 prosenttia vuoden 2019 tasosta, kun tavoitteemme oli 40 prosentin vähennys. Tässä juttusarjassa tuomme esiin fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön vähentämiseen tähtääviä tekoja ja näkemyksiä.

Fossiilisista polttoaineista luopuminen etenee vauhdilla

Katse tulevaisuudessa, teot tässä ja nyt. Tätä käytännössä on Pohjolan Voiman ilmastotyö, jota on tehty jo pitkään ja tehdään edelleen lujasti. Vaikka olemme jo merkittävästi vähentäneet päästöjämme, olemme asettaneet hiilineutraaliustavoitteemme entistä korkeammalle. Me irtaudumme fossiilista polttoaineista kovaa vauhtia ja etsimme uusia, vaihtoehtoisia polttoaineita.

Pohjolan Voima testaa fossiilisia korvaavia polttoaineita Raumalla

Pohjolan Voima laajentaa bioperäisten polttoaineiden käyttöä entisestään. Rauman Biovoiman voimalaitoksessa testataan tänä keväänä auringonkukan siemenen kuoripellettiä ja puusta erotettavaa bioligniiniä.

Nyt puhutaan turpeesta

Pohjolan Voiman tavoitteena on edelleen lisätä hiilidioksidineutraalin energian osuutta tuotannossaan. – Meillä on selkeä suunnitelma turpeen käytön vähentämiseen. Olemme jo nyt merkittävissä määrin korvanneet turvetta puupolttoaineilla tuotantolaitoksissamme, Pohjolan Voiman viestinnästä ja edunvalvonnasta vastaava johtaja Riitta Larnimaa sanoo.

Turveratkaisuja pohditaan meilläkin päät sauhuten

Keskustelu turpeen käytön rajoittamisesta ja verokohtelusta käy kuumana. Myös me Pohjolan Voimassa pohdimme ja selvitämme päät sauhuten, millaisilla keinoilla edelleen vähennämme turpeen käyttöä.

Rauman Biovoiman voimalaitos on jo irtautunut turpeesta

Rauman Biovoiman yhteistuotantolaitoksessa turpeen käyttö on käytännössä jo historiaa. Vuonna 2006 valmistunut voimalaitos on Suomessa ollut edelläkävijä puuperäisten polttoaineiden käytössä.

Energia- ja metsäteollisuus vakuuttuneita: ”IIman vero-ohjaustakin turpeen käyttö puolittuu”

– Mitään verotuksellista lisäkeinoa ei tarvita, jotta turpeesta voidaan luopua. Yksikään yritys ei enää laske tulevaisuuttaan fossiilisten polttoaineiden tai turpeen varaan, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo.

Metsäteollisuus ry:n energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom puolestaan arvioi, että turpeen alasajon nopeuttaminen olisi karhunpalvelus metsäteollisuudelle – ja sitä kautta kansantaloudelle.