Turve ja ilmastotavoitteet

Pohjolan Voiman yhteistuotantolaitoksissa pääpolttoaineena on metsäenergia, jonka tuki- ja varapolttoaineena käytetään turvetta. Tavoitteenamme on rajata turpeen käyttö varapolttoaineeksi vuoteen 2025 mennessä. Parhaillaan laitoksemme selvittävät tarvittavia toimenpiteitä. Osassa laitoksista ollaan jo hyvässä vauhdissa.

Hallitusohjelmassa on sovittu, että turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Keinona tähän on ehdotettu veronkiristyksiä. Turpeen käyttö vähenee kuitenkin markkinaehtoisesti ilman yhteiskunnan lisäohjaustakin. Tässä juttusarjassa tuomme esiin turpeen käytön vähentämiseen tähtääviä tekoja ja näkemyksiä.

Nyt puhutaan turpeesta

Pohjolan Voiman tavoitteena on edelleen lisätä hiilidioksidineutraalin energian osuutta tuotannossaan. – Meillä on selkeä suunnitelma turpeen käytön vähentämiseen. Tavoitteenamme on rajata turpeen käyttö varapolttoaineen rooliin vuoteen 2025 mennessä, jos markkinat tämän vain mahdollistavat. Olemme jo nyt merkittävissä määrin korvanneet turvetta puupolttoaineilla tuotantolaitoksissamme, Pohjolan Voiman viestinnästä ja edunvalvonnasta vastaava johtaja Riitta Larnimaa sanoo.

Turveratkaisuja pohditaan meilläkin päät sauhuten

Keskustelu turpeen käytön rajoittamisesta ja verokohtelusta käy kuumana. Myös me Pohjolan Voimassa pohdimme ja selvitämme päät sauhuten, millaisilla keinoilla edelleen vähennämme turpeen käyttöä.

Hämeenkyrössä kierrätyspolttoaineet avittavat turpeesta luopumista

Hämeenkyrön Voiman voimalaitoksella lisätään kierrätyspolttoaineiden osuutta ja vähennetään turpeen käyttöä.
Seuraavat vuosihuollot paljastavat, kuinka nopeasti turpeen osuutta pystytään vähentämään.

Laanilan Voiman voimalaitoksessa biomassalla korvataan turvetta

Vielä vuonna 2008 Laanilan Voiman voimalaitoksella Oulussa turpeen osuus oli yli 75 prosenttia. Viime vuonna laitoksen käyttämästä polttoaineesta jyrsinturvetta oli enää 38,5 prosenttia. Laanilan Voima on strategian mukaisesti vähentänyt turpeen energiakäyttöä koko viime vuosikymmenen ajan.

Rauman Biovoima on jo irtautunut turpeesta

Rauman Biovoiman yhteistuotantolaitoksessa turpeen käyttö on käytännössä jo historiaa.
Vuonna 2006 valmistunut voimalaitos on Suomessa ollut edelläkävijä puuperäisten polttoaineiden käytössä.

Energia- ja metsäteollisuus vakuuttuneita: ”IIman vero-ohjaustakin turpeen käyttö puolittuu”

– Mitään verotuksellista lisäkeinoa ei tarvita, jotta turpeesta voidaan luopua. Yksikään yritys ei enää laske tulevaisuuttaan fossiilisten polttoaineiden tai turpeen varaan, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo.

Metsäteollisuus ry:n energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom puolestaan arvioi, että turpeen alasajon nopeuttaminen olisi karhunpalvelus metsäteollisuudelle – ja sitä kautta kansantaloudelle.