Rea Oikkonen, Pohjolan Voiman ympäristöpäällikkö

Vastuullisuus on tiiviisti mukana yhtiömme arjessa ja tulevaisuuden tavoitteissa. Tuotamme ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi.

Kun vuosi sitten keväällä ryhdyimme päivittämään Pohjolan Voiman vastuullisuusohjelmaa, lähtökohtanamme oli vastuullisuuden kolme tärkeää pilaria: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu. Nämä kolme näkökulmaa ovat myös sisäänkirjoitettu vahvasti yhtiömme strategiaan. Tehtävämme on tukea asiakkaidemme kilpailukykyä, luoda työtä ja hyvinvointia Suomeen sekä edistää puhtaampaa maailmaa.   

Kolmen pilarin lisäksi tarkastelimme yhtiömme vastuullisuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta. Tämä lähestymistapa osoittautui erittäin onnistuneeksi.  

Käsittelimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sisäisissä työpajoissa, ja ne saivat henkilöstömme innostumaan ja keskustelemaan vastuullisuudesta aivan uudella tasolla. Eikä ihme – ovathan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet käytössä maailmanlaajuisesti ja niitä havainnollistavat kuvakkeet ovat kuin universaali kieli, joka tekee vastuullisuuden konkreettiseksi. 

Lue täältä, mitkä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet valitsimme. 

Verkostot alusta asti mukaan vastuullisuustyöhön 

Itse asiassa vinkki YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden sisäiseen työstämiseen alatavoitteiden kautta tuli asiakkailtamme. Vastuullisuuden päivitystyön eri vaiheissa kävimme keskusteluja asiakkaidemme kanssa. Lisäksi Nuorten Agenda 2030 -edustajat sparrasivat meitä. Saimme heiltä näkemyksiä prosessin läpiviemisestä sekä arvokasta tietoa, mitä he näkevät yhtiömme vastuullisuudessa olennaisena. 

Tämä onkin ollut itselleni yksi vastuullisuusohjelmatyön tärkeimmistä opeista: verkostot ovat todellakin voimavaramme. Keskustelu asiakkaiden kanssa auttoi priorisoimaan, mikä on olennaista meille. Toki asiakkaillemme – jotka ovat myös omistajiamme – on tärkeää, että heidän energiantuottajansa on vastuullinen. Näin tuemme parhaiten asiakkaidemme vastuullisuutta ja liiketoimintaa. 

Vastuullisuudessa ei olla koskaan valmiita 

Vastuullisuus luodaan jokapäiväisessä työssä verkostoissa ja toimitusketjuissa, mikä on samalla vastuullisuustyön suurin haaste. Ei riitä, että kannat vastuuta omasta tekemisestäsi, vaan samalla on pystyttävä huolehtimaan, että takapiha ja arvoketju ovat kunnossa. Kumppaniemme vastuullisuudesta pyrimme huolehtimaan sopimuksien ja auditointien kautta. 

Toinen armoton tosiasia on se, ettei vastuullisuuden kentällä pääse koskaan maaliin. Yhden tavoitteen saavuttamisen jälkeen ei voi tuudittautua liiaksi, sillä aina voi tehdä asioita paremmin ja koko ajan tulee uusia tavoitteita, joihin pitäisi pystyä vastaamaan. 

Mittarit kiinni liiketoiminnan arkeen  

Tästä päästäänkin kolmanteen olennaiseen vastuullisuustyön haasteeseen: miten vastuullisuus sisällytetään aidosti arjen tekemiseemme.  Tarvitsemme siis selkeät tavoitteet ja mittarit. Jotta jokaisen pohjolanvoimalaisen olisi helppoa sitoutua vastuullisuustavoitteisiin, niiden on oltava liiketoiminnan kannalta kiinnostavia ja arkeen integroituja – ja kyllä, tätä voi koko ajan parantaa! 

Meillä esimerkiksi hiilineutraaliustavoite on onnistunut, sillä se ohjaa toimintaamme tehokkaasti. Se on kirjattu suoraan strategisiin teemoihimme ja olemme määritelleet sekä sähkön- että lämmöntuotannolle omat tavoitteensa: 99 % sähköntuotannosta ja 85 % lämmöntuotannosta on hiilidioksidineutraalia vuonna 2025. Lisäksi esimerkiksi vesivoiman, joka on jo nyt 100-prosenttisesti hiilidioksidineutraali, osalta keskitymme parantamaan energiatehokkuutta, mikä parantaa koko konsernimme hiilidioksidineutraaliutta.  

Mittareiden kehittäminen, henkilöstön kouluttaminen ja toimittajaohjeiden eteenpäin vieminen. Siinä kolme isoa asiaa tehtävälistallani seuraavaksi. Vastuullisuus on jatkuvaa työtä, johon tarvitaan meitä kaikkia. 

Lue lisää Pohjolan Voiman vastuullisuusohjelmasta vastuullisuus-sivuiltamme.

Tärkeimmät vastuullisuustavoitteemme on koottu myös tähän uutiseen.