Katja Permanto, päällikkö, vastuullisuus, ympäristö ja turvallisuus, Pohjolan Voima Oyj

Näin joulukuussa katse on yhtä vahvasti tulevassa kuin menneessäkin, kun kulunutta vuotta vedetään yhteen ja samaan aikaan ensi vuoden suunnittelu on jo pitkällä. Nämä kaksi tietenkin tukevat toisiaan: Esimerkiksi tänä vuonna tehdyssä olennaisuusanalyysissä verkostojen hallinta nousi tärkeäksi näkökohdaksi ja nyt suunnittelemme ensi vuodelle projektia, jolla sitä voidaan parantaa entisestään. Suunnitelmat kiteytyvät päivitettyyn vastuullisuusohjelmaamme, johon vaikuttaa osaltaan tuleva kestävyysraportointidirektiivi. Sosiaalinen vastuu on myös asia, joka korostuu tulevana vuonna yhä enemmän.

Samalla myös äärimmäisen tärkeät ympäristövastuun toimet etenevät seuraaviin vaiheisiinsa vuonna 2024. Luonnon monimuotoisuusohjelman toimenpiteet ovat edenneet hyvin, mistä olemme iloisia. Tämä on tarkoittanut sekä useilla osa-alueilla tehtyjä selvityksiä että konkreettisia toimia.

Suunnitelmia, selvityksiä – mutta myös käytännön onnistumisia

Tämän vuoden toimenpiteiden perusteella olemme määritelleet tulevaa: esimerkiksi kahden luonnonmukaisen kalatien toteutus osakkuusyhtiömme voimalaitoksella Tengeliönjoen Portimokoskella ja kahden kosteikko- ja soidinalueen perustaminen Iijoen vesistöalueella. Luonnon monimuotoisuustavoitteiden mittaaminen on haastavaa, ja ensi vuonna tavoitteenamme on kehittää mittareita konkreettisemmalle tasolle. Meille on tärkeää seurata tulevaisuudessa toimiemme vaikuttavuutta yhä tarkemmin.

Myös kiertotalouden saralla otettiin uusia askelia materiaalien hyötykäyttöön liittyvissä prosesseissa. Esimerkiksi Lappeenrannassa sijaitsevan Kaukaan Voiman voimalaitoksen lentotuhka sai ELY-keskukselta sivutuotestatuksen syvästabilointiin sekä metsälannoitekäyttöön. Näin lupaprosessi tuhkan hyötykäyttöön helpottuu, ja ympäristöhyötyä saavutetaan sekä resurssitehokkuuden, ilmaston että monimuotoisuuden näkökulmasta.

Tulevana vuonna ryhdymme keräämään tarkempaa dataa myös voimalaitostemme puuperäisistä polttoaineista, jotka ovat jo nyt hyvin kestävällä tasolla. Pohjolan Voiman konsernin tärkeänä tavoitteena on ollut energiatehokkuuden edistäminen, mikä on onnistunut hyvin. Tätä edistää käytännössä esimerkiksi Porin Prosessivoiman lämmöntalteenottolaitos.

Vastuullisuus vaatii yhteistä sitoutumista

Pohjolan Voiman hallitus hyväksyi marraskuun lopulla päivitetyn vastuullisuusohjelman, sekä osana sitä luonnon monimuotoisuusohjelman. Vastuullisuusraportoinnin kehityksestä kerroimme henkilöstöllemme laajemmin jo alkusyksystä ja nyt joulukuussa oli vastuullisuusohjelmaan liittyvän tietoiskun vuoro.

Aitoon vastuullisuuteen kuuluu tietenkin paljon suunnitelmia, raportteja, selvityksiä ja käytännön toimenpiteitä, mutta samalla sen juurten on oltava syvällä organisaation kulttuurissa. Olemme tänä vuonna kartoittaneet mitä vastuullisuuteen liittyvää osaamista ja koulutusta vielä tarvitsemme, jotta strategiamme voi toteutua.  Siten huolehdimme myös siitä, että tieto kokonaisuudesta kulkee ja kaikki – hallituksesta henkilöstöön ja muihin verkostoihin – ovat yhtä sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin.

Katja Permanto
Vastuullisuuspäällikkö, Pohjolan Voima Oyj