Ennakoivalla kunnossapidolla ja huoltojen ajoituksella on suuri merkitys, kun listataan vesivoimalaitosten tuotantovarmuuteen vaikuttavia asioita. Caverionin PVO-Vesivoiman käynnissäpitotiimit toimivat paitsi tekevinä käsipareina myös energiayhtiön aisteina voimalaitoksilla.

– Me olemme vesivoimayhtiön silmät, nenä ja korvat voimalaitoksilla. Konkreettisten käynnissäpitotöiden lisäksi meidän tehtävämme on tehdä PVO-Vesivoimalle kunnossapito- ja kehittämisehdotuksia sekä tuoda esiin ne asiat, jotka vaativat huomiota tai joihin pitää seuraavaksi panostaa, yksikön päällikkö Janne Hyyryläinen Caverionista kertoo.

Janne Hyyryläinen on vetänyt Caverionin PVO-Vesivoiman asiakkuustiimiä vuodesta 2013. Hän näkee kumppanuuden vesivoimayhtiön kanssa ennen kaikkia yhteisenä päämääränä. Perinteisen kunnossapidon lisäksi on tärkeää, että asiakkaan kanssa pystytään yhdessä kehittämään toimintaa.

– Jatkuvana tavoitteenamme on löytää keinoja paitsi tuotannon tehostamiseen myös laitosten käytettävyyden parantamiseen. Niissä auttavat digitaaliset ratkaisut, joilla kehitetään ennakoivaa kunnossapitoa, hän kertoo. Tämä tarkoittaa muun muassa etävalvontaominaisuuksien ja analysointijärjestelmien kehitystyötä.

Laaja osaajien kirjo

Vesivoimalaitoksilla työskentelevät Caverionin käynnissäpitoryhmät saavat tarvittaessa apua yksikön kone- ja rakennustekniikan sekä sähköautomaation osaajilta.

– Meiltä löytyy ammattiosaaja lähes mihin tahansa asiaan ja melkein minkä tahansa ongelman ratkaisuun, Janne Hyyryläinen sanoo.

PVO-Vesivoima hyötyy Caverionin laajasta ammattiosaamisen kirjosta. Kumppanuuden kautta varmistetaan vesivoimaosaajien riittävyys, vaikka työkuorma kasvaisikin merkittävästi.

– Meillä on useiden asiakkuuksien ansiosta erinomaiset mahdollisuudet kehittää henkilö- ja organisaatio-osaamista, Hyyryläinen selittää.

Useilla asiakkuuksilla hän viittaa Caverionin Pohjois-Suomen vesivoimayksikön palvelukeskusverkostoon, joka tuottaa PVO-Vesivoiman lisäksi palveluja Kemijoki Oy:n Pohjois-Suomen voimalaitoskokonaisuudelle sekä Fortumin ja UPM Energyn vesivoimalaitoksille.

Janne Hyyryläinen korostaa, että näin laajan palveluverkoston etuna on erityisesti se, että sen myötä tunnistetaan erikoisosaamistarpeet. Se lisää kustannustehokkuutta molemmin puolin.

Koko verkosto mukana ilmastotyössä

Caverionissa arvostetaan PVO-vesivoiman pitkäjänteistä ilmastotyötä. Käynnissäpitomestari Pasi Pitkänen toteaa, että osa oman työn merkityksellisyydestä tulee nimenomaan tästä näkökulmasta. Pitkänen vastaa PVO-Vesivoiman viiden voimalaitoksen käynnissäpidosta Iijoella.

– Minun tehtäviini kuuluu osaltani pitää nämä Iijoen vesivoimalaitokset käynnissä ja hyvässä kunnossa. Kun onnistumme siinä, olemme osaltamme säätövoiman kautta turvaamassa energiantarvetta ja sähkön laatua. Sillä on myös ympäristön kannalta merkitystä, Pitkänen sanoo.

Hän toteaa, että osana PVO-Vesivoiman verkostoa Caverionissa tehdään yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä ja edistetään hiilineutraaliustavoitteita.

– Näillä laitoksilla on pitkä käyttöikä takana, mutta myös pitkä käyttöikä edessä. Niistä huolehditaan ympäristönäkökulmat mielessä pitäen. Nämä edustavat vakautta ja näkemystä tulevasta, hän sanoo.

Yhteistyö on sujuvaa

Janne Hyyryläinen ja Pasi Pitkänen kiittelevät PVO-Vesivoimaa aktiiviseksi ja kehitys- sekä oppimishaluiseksi organisaatioksi.

– Olen kokenut yhteistyön helpoksi. Keskustelu on avointa ja vastaanottavaista. PVO-Vesivoima on minun näkemykseni mukaan ketterä lähtemään uusiin kehityshankkeisiin, Hyyryläinen sanoo.

– Kumppanuudessa haetaan ratkaisuja yhdessä. Kukaan ei kaipaa jäykkää rajapintaa. Meidänkin etumme on olla mukana kehittämässä asiakkaan toimintaa, sillä tavoitteemme on myös kumppanuuden jatkuvuus, Hyyryläinen sanoo.

Toimimme vahvoissa verkostoissa

Verkostomainen tapamme toimia on kiinteä osa toimintamalliamme. Se on myös osa jokaisen pohjolanvoimalaisen osaamista. Edistämme kestävää kehitystä yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Kuvassa: Käynnissäpitomestari Pasi Pitkänen (vas.) ja yksikönpäällikkö Janne Hyyryläinen Caverionilta arvostavat sitä, että kumppanuus PVO-Vesivoiman kanssa on avointa ja vastaanottavaista.