Rauman Biovoiman voimalaitos

Mitä on energiansäästö ja energiatehokkuustyö ison voimalaitoksen arjessa? Esimerkiksi voimalaitoksen prosessinohjauksen muutoksia, energiaa säästäviä uusia laitehankintoja sekä säännöllistä kokoustamista, kun asioita seurataan ja kehitysideoita pohditaan.

Rauman Biovoima on yksi Pohjolan Voiman yhtiöistä, jonka voimalaitoksissa on käytössä sertifioitu energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+. Energiatehokkuusjärjestelmät ja energiatehokkuussopimus, johon Rauman Biovoima on sitoutunut, edellyttävät jatkuvaa energiatehokkuuden parantamista.

─ Käytännön arjessa se tarkoittaa, että energiatehokkuusasioita tehdään ja valvotaan säännöllisesti. Meillä on tavoite, jonka verran energiaa pitäisi saada nipistettyä pois vuoteen 2025 mennessä, kertoo käyttöinsinööri Toni Hirvonen.

Kehitysideat edellyttävät yleensä selvitystyötä

Pohjolan Voima -konsernin sisäiset ja tarkastuslaitoksen määrävälein tekemät ulkoiset auditoinnit varmistavat, että energiatehokkuustyö on läpinäkyvää. Kaikki on kirjoissa ja kansissa.

Rauman Biovoimassa toimii energiatehokkuusryhmä, joka kokoontuu säännöllisin väliajoin. Siinä käydään läpi tehtyjä toimia, sovitaan jatkotoimista, kirjataan kehitysehdotukset ja pohditaan, miten ne olisivat toteutettavissa.

─ Meillä on nytkin pöydällä joukko ideoita. Yleensä kehitysideat vaativat melko paljon tutkimus- ja selvitystyötä. Sen jälkeen voidaan päättää, ovatko ne järkevästi toteutettavissa.

Hukkalämmön hyödyntämisessä mahdollisuuksia

Rauman Biovoiman biovoimalaitos sijaitsee UPM Rauman tehdasalueella. Se tuottaa prosessihöyryä UPM:n Rauman tehtaalle ja kaukolämpöä Rauman Energia Oy:lle sekä sähköä.  

─ Olemme osa prosessiteollisuutta, hyvin energiaintensiivistä prosessiteollisuutta, Hirvonen kuvaa.

─ Esillä ovat esimerkiksi hukkalämpöjen talteenotto ja hyödyntäminen ja kattilan hyötysuhteen parantaminen.

Toisaalta energiatehokkuusasiat ovat energiantuottajalla jo varsin hyvällä mallilla, sillä koko energiatoimiala on parantanut toimintojensa energiatehokkuutta jo kauan.

Ohjelmoinnin avulla energiansäästöä

Energiatehokkuutta saadaan kehitettyä myös digitaalisuudella.

─ Voimme tehdä voimalaitoksen prosessiautomaatioon ohjelmamuutoksia, joilla prosessin tehokkuutta saadaan parannettua. Parhaassa tapauksessa energiaa säästyy samalla kun prosessi paranee, eikä sähkön tai lämmön säästäminen tapahdu muiden tekijöiden kustannuksella, Hirvonen huomauttaa.

─ Minimoimme myös sähkölaitteiden tyhjäkäyntiä ohjelmamuutosten avulla. Esimerkiksi jos jokin laite on ollut tarpeettomasti käynnissä vaikkapa kymmenen minuuttia, se pysähtyy automaattisesti.

Laitehankinnoissa uuden laitteen energiatehokkuus on tietenkin yksi tärkeä valintakriteeri. Hirvonen viittaa voimalaitoksen uuteen paineilmakompressoriin, joka tekee paineilmaa voimalaitoksen ja paperitehtaan yhteiseen paineilmaverkkoon. Vastikään uusittu kompressori valittiin juuri energiatehokkuuden perusteella.

Rauman Biovoima etenee hyvää tahtia omien säästötavoitteidensa kanssa. Vuonna 2021 tehdyt energiatehokkuustoimet leikkaavat sähkön käyttöä arviolta 380 MWh vuodessa. Tänä vuonna voimalaitoksen toiselle kattilalle on tehty toimintatapamuutos, joka alentaa savukaasujen lämpötilaa. Siitä on saatavissa iso energiansäästö silloin, kun kattila käy.