PVO-Vesivoiman Raasakan voimalaitos Iijoessa

Raasakan vesivoimalaitoksen 2. koneiston generaattorin staattori uusitaan vuonna 2023. Investointi on osa PVO-Vesivoiman pitkäjänteistä peruskunnostusohjelmaa ja varmistaa Raasakan voimalaitoksen tuotanto- ja säätökykyä.

PVO-Vesivoima on tehnyt investointipäätöksen staattorin uusimisesta. Voimalaitoksen 2. generaattorin uusi staattori korvaa 1970-luvulta peräisin olevan alkuperäisen koneiston osan.

– ”Voimalaitoksen kolmesta koneistosta toisen generaattorin staattorin kunto on osoittanut heikentymistä ja se korvataan ensi vuonna uudella. Kyseessä on korvausinvestointi, joka varmistaa Raasakan voimalaitoksen luotettavaa, häiriötöntä ja energiatehokasta sähköntuotantoa peruskunnostusohjelmamme mukaisesti”, kertoo PVO-Vesivoiman kehityspäällikkö Juha Kähkölä.

Uusi staattori asennetaan kesän ja syksyn aikana vuonna 2023. Staattorin toimittaa espanjalainen Indar Ingeteam.

Lisätietoja: Juha Kähkölä, kehityspäällikkö, PVO-Vesivoima Oy,
juha.kahkola@pvo.fi, puh. 050 3038 622

Raasakan voimalaitos Iijoella:

  • Valmistui vuonna 1971, laajennus 1997
  • Sähkö- ja automaatiojärjestelmien uusinta 2018
  • Teho 64,3 MW
  • Putouskorkeus 21 metriä
  • Kolme koneistoa

Generaattori muuttaa mekaanisen liike-energian sähköenergiaksi. Generaattorin kaksi pääosaa ovat staattori ja roottori. Staattori eli seisoja on koneen runkoon kiinnitetty staattinen osa konetta. Roottori on staattorin sisällä pyörivä osa konetta.

Kuvassa vesivoimalaitoksen staattori ja sen yläpuolella generaattori. Kuva Kierikistä vuodelta 2007. Kuva Kai Tirkkonen.

PVO-Vesivoima Oy tuottaa sähköä vesivoimalaitoksilla Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Yhtiön sähköntuotanto on keskimäärin 1,7 terawattituntia vuodessa. Yhtiö kuuluu Pohjolan Voima -konserniin. www.pohjolanvoima.fi; Twitter: @PVOVesivoima