Raasakan vesivoimalaitos Iijoella

Raasakan vesivoimalaitoksen 2. koneiston generaattorin staattorin uusintatyöt ovat alkaneet Iijoella. Investointi varmistaa voimalaitoksen luotettavaa tuotantoa ja säätökykyä ja on osa PVO-Vesivoiman pitkäjänteistä peruskunnostusohjelmaa.

Raasakan voimalaitoksen kolmesta koneistosta toisen generaattorin uusi staattori korvaa 1970-luvulta peräisin olevan alkuperäisen koneiston osan.

”Vanhan staattorin kunto oli heikentynyt ja se korvataan nyt uudella, mikä vahvistaa häiriötöntä ja energiatehokasta sähköntuotantoa. Vanhan laitteiston purkutyöt alkoivat elokuun alussa ja uuden staattorin asennustyöt on aloitettu tällä viikolla. Uusinta saadaan päätökseen tämän syksyn aikana”, kertoo PVO-Vesivoiman kehityspäällikkö Juha Kähkölä

Uuden staattorin toimittaa espanjalainen Indar Ingeteam. Toisen koneiston staattorin uusinta on jatkoa vuonna 2018 toteutetulle Raasakan voimalaitoksen sähkö- ja automaatiouusinnalle.

Lisätietoja: Juha Kähkölä, kehityspäällikkö, PVO-Vesivoima Oy, juha.kahkola@pvo.fi, puh. 050 3038 622

Raasakan voimalaitos Iijoella:

  • Valmistui vuonna 1971, laajennus 1997
  • Sähkö- ja automaatiojärjestelmien uusinta 2018
  • Teho 64,3 MW
  • Putouskorkeus 21 metriä
  • Kolme koneistoa

Generaattori muuttaa mekaanisen liike-energian sähköenergiaksi. Generaattorin kaksi pääosaa ovat staattori ja roottori. Staattori on koneen runkoon kiinnitetty staattinen osa konetta. Roottori on staattorin sisällä pyörivä osa konetta.

PVO-Vesivoima Oy tuottaa sähköä vesivoimalaitoksilla Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Yhtiön sähköntuotanto on keskimäärin 1,7 terawattituntia vuodessa. Yhtiö kuuluu Pohjolan Voima – konserniin. www.pohjolanvoima.fi; X (entinen Twitter): @PVOVesivoima