PVO-Vesivoima Oy:n Raasakan voimalaitoksen 2. koneiston generaattorin staattorin uusintatyöt ovat valmistuneet ja koneisto on jälleen tuotannossa Iijoella. Korvausinvestointi varmistaa voimalaitoksen luotettavaa sähköntuotantoa ja säätökykyä.

Uusintatyöt alkoivat Raasakan voimalaitoksella elokuun alussa ja valmistuivat suunnitellusti lokakuun lopussa. Uusi staattori korvasi alkuperäisen, 1970-luvulta peräisin olevan koneiston osan, jonka kunto oli heikentynyt.

”Generaattorin kiinteän osan, staattorin uusintatyöt sujuivat aikataulussa ja suunnitelmien mukaan. Voimalaitos tuottaa jälleen sähköä kaikilla kolmella koneistollaan. Staattorin uusinta oli jatkoa voimalaitostemme pitkäjänteiselle peruskunnostusohjelmalle, jonka avulla pidämme huolta voimaloidemme häiriöttömästä toiminnasta vuosikymmenet eteenpäin. Samalla koneiston energiatehokkuus paranee. Luotettavasti toimivat koneistot vahvistavat myös kykyä joustavaan, sähkön tarpeen ja vesiympäristön tilanteen mukaan säädettävään tuotantoon”, sanoo PVO-Vesivoiman kehityspäällikkö Juha Kähkölä.

Uuden staattorin toimitti espanjalainen Indar Ingeteam. Toisen koneiston staattorin uusinta oli jatkoa voimalaitoksen sähkö- ja automaatiouusinnalle vuonna 2018.

Lisätietoja:

Juha Kähkölä, kehityspäällikkö, PVO-Vesivoima Oy, juha.kahkola@pvo.fi, puh. 050 3038 622

Raasakan voimalaitos Iijoella:

  • Valmistui vuonna 1971, laajennus 1997
  • Sähkö- ja automaatiojärjestelmien uusinta 2018
  • Teho 64,3 MW
  • Putouskorkeus 21 metriä
  • Kolme koneistoa
  • Kalasydän-kalatie vaelluskalojen ylösvaelluksen tukena keväästä syksyyn

PVO-Vesivoima Oy tuottaa sähköä vesivoimalaitoksilla Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Yhtiön sähköntuotanto on keskimäärin 1,7 terawattituntia vuodessa. Yhtiö kuuluu Pohjolan Voima -konserniin. www.pohjolanvoima.fi; X (entinen Twitter): @PVOVesivoima