Ohijuoksutusta PVO-Vesivoiman Kierikin voimalaitoksella Iijoella.

Iijoki virtaa nyt poikkeuksellisen lujaa. Virtaama joessa on samalla tasolla kuin yleiseensä keskimääräisen kevättulvan aikaan. Ohijuoksutukset ovat käynnissä kaikilla Iijoen vesivoimalaitoksilla.  

‒ Tällaisia virtaamia ei Iijoella ole kevättulvan ulkopuolella mitattu koskaan. Tämä on poikkeuksellista koko mittaushistorian aikana, kertoo PVO-Vesivoiman käyttöpäällikkö Antti-Pekka Sipola

Mittaushistoria ulottuu Iijoella 1960-luvun alkuvuosiin.  

‒ Jos joku vielä veneilee tai muuten liikkuu joella, kannattaa olla varovainen! Virtaukset ovat kovat ja vesi on kylmää, Sipola muistuttaa. 

Kaikilla Iijoen vesivoimalaitoksilla on juoksutettu vettä koneistojen ohi jo jonkin aikaa.  

‒ Tällä hetkellä arvio on, että ohijuoksutukset kestävät Iijoen kaikilla voimalaitoksilla ainakin marraskuun puoliväliin saakka. 

Juoksutuksia myös Irni- ja Kostojärvillä 

PVO-Vesivoima säännöstelee Iijoen valuma-alueella Kostonjärveä, Kynsijärveä ja Tervajärveä sekä Irni-, Polo- ja Kerojärviä. Juoksutusta on lisätty Irnijärvistä ja Kostonjärvestä.  

‒ Irni- ja Kostonjärvistä juoksutetaan nyt huomattavan paljon vettä, jotta säännöstelyn yläraja ei ylittyisi.  

Irnijärvillä keskimääräinen vedenkorkeus ylittyi loka-marraskuun vaihteessa. Ennusteen mukaan vedenkorkeus pysyy reilusti keskimäärisen yläpuolella marraskuun lopulle saakka.  

Myös Kostonjärvellä ollaan huomattavasti yli keskimääräisen vedenkorkeuden.  

Lisätietoja: Käyttöpäällikkö Antti-Pekka Sipola, PVO-Vesivoima Oy, Antti-Pekka.Sipola(at)PVO.fi, Puh: +358 10 4786 615