PVO-Vesivoiman Kemijärvellä sijaitsevan Jumiskon vesivoimalaitoksen peruskunnostus on alkanut. Peruskunnostus lisää voimalaitoksen kykyä tuottaa sähköjärjestelmän tasapainon kannalta tärkeää säätösähköä sekä lisää energiatehokkuutta.

Jumiskon vesivoimalaitoksen peruskunnostuksessa korvataan 1950-luvulta peräisin oleva voimalaitoksen turbiini kokonaan uudella sekä vaihdetaan käyttöikänsä päähän tulleet sähkö- ja automaatiojärjestelmät moderneihin järjestelmiin. Lisäksi huolletaan voimalaitoksen generaattori. Peruskunnostus on osa Pohjolan Voiman systemaattista voimalaitosten peruskunnostusohjelmaa.

Lisää säätökykyä ja energiatehokkuutta

Jumiskon voimalaitos on yksi sähköjärjestelmän tasapainon kannalta välttämätöntä säätövoimaa tuottavista vesivoimalaitoksista. Uusiutuvan vesivoiman tuottamaa tasapainottavaa sähköntuotantoa tarvitaan kasvavan tuuli- ja aurinkovoiman rinnalle. Peruskunnostus lisää Jumiskon voimalaitoksen säätökykyä ja tuo myös lisää tehoa.

  • Modernien laitteistojen ansiosta voimalaitoksen kyky tuottaa uusiutuvaa sähköä joustavasti ja luotettavasti paranee. Uusi turbiiniteknologia on aiempaa tehokkaampi ja ajanmukaiset sähkö- ja automaatiojärjestelmät parantavat säätömahdollisuuksia sekä tehostavat käytönvalvontaa myös etänä. Myös energiatehokkuus lisääntyy, kertoo PVO-Vesivoiman kehityspäällikkö Juha Kähkölä.

Voimalaitoksen teho kasvaa 1,5 megawattia ja energiantuotanto 6 gigawattituntia vuodessa. Voimalaitoksen uuden turbiinin toimittaja on tšekkiläinen ČKD Blansko Holding, a.s. Uudet sähkö- ja automaatiojärjestelmät toimittaa Insta Automation Oy.

Voimalaitos uudelleen käyttöön kesäkuussa

Työt voimalaitoksella ovat alkaneet suunnitellusti maaliskuun puolivälissä. Voimalaitos otetaan uudelleen käyttöön kesäkuun lopulla.

  • Työt ovat nyt alkaneet purkutöillä, varsinaiset asennustyöt alkavat huhtikuussa ja voimalaitos kytketään takaisin verkkoon kesäkuun lopulla. Yhteensä töissä on noin 20 henkeä. Peruskunnostuksen työmaalla on kiinnitetty erityistä huomiota koronaturvallisuuteen. Työmaalla noudatetaan hyvin huolellisia turvatoimia ja voimassa olevia ohjeistuksia. Kaikki työmaalle tulevat testataan ja työmaalla on erityisjärjestelyjä koronatartuntojen ehkäisemiseksi, Juha Kähkölä kertoo.

Itse voimalaitoksen korjaustyöt eivät näy voimalaitoksen ulkopuolelle, sillä voimalaitos sijaitsee syvällä kallion sisällä, jonne vesi johdetaan tunnelia pitkin. Töiden yhteydessä puhdistetaan ja korjataan tunnelin suuaukkoja sekä säännöstelypatojen rakenteita.

Säännöstely suunnitellaan töiden aikana tarkasti

Peruskunnostuksen aikana säännöstelyssä noudatetaan normaaleja lupaehtoja. Säännöstelyjärvien vedenpintaa laskettiin lumen alla, jotta kevättulvat mahtuvat täyttämään järvet.

  • Virkistyskäyttö on otettu remontin suunnittelussa huomioon. Tavoitteena on, että alkukesällä veden pinta järvissä on virkistyskäytön kannalta sopivalla korkeudella. Vedenkorkeuksia ja virtaamia seurataan ja säännöstely suunnitellaan kevään aikana tarkasti, Juha Kähkölä sanoo.

Lisätietoja
peruskunnostuksesta antaa Juha Kähkölä, kehityspäällikkö, PVO-Vesivoima Oy, puh 050 303 8622, juha.kahkola@pvo.fi,

säännöstelystä sekä ympäristöstä Aaro Horsma, ympäristöpäällikkö, PVO-Vesivoima Oy, puh. 050 303 8661, aaro.horsma@pvo.fi

Jumiskon vesivoimalaitos

  • Valmistumisvuosi 1954
  • Kalliovoimalaitos
  • 1 Francis-turbiini
  • Putouskorkeus 96 m
  • Rakennusvirtaama 36 m3/s, keskivirtaama 14 m3/s
  • Teho ennen peruskunnostusta 25,8 MW

PVO-Vesivoima Oy tuottaa sähköä vesivoimalaitoksilla Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Yhtiön sähköntuotanto on keskimäärin 1,7 terawattituntia vuodessa. Yhtiö kuuluu Pohjolan Voima -konserniin. Twitter: @PVOVesivoima. www.pohjolanvoima.fi