Katja Permanto on Pohjolan Voiman ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö

DI Katja Permanto on nimitetty Pohjolan Voima Oyj:n ympäristö- ja turval-lisuuspäälliköksi 1.9.2021 alkaen. Hän on aiemmin työskennellyt Pohjolan Voiman ympäristöasiantuntijana vuodesta 2014 ja lisäksi turvallisuusasian-tuntijana vuodesta 2019.

Katja Permanto hoitaa tehtävässään Pohjolan Voima -konsernin ympäristö- ja turvallisuusasioita ja raportoi toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläiselle.

  • Katjalla on pitkä kokemus meille keskeisistä ympäristötyöstä ja turvallisuusasioiden koordinoinnista ja hän vahvistaa osaamisellaan niiden kehittämistä edelleen. Vastuullisuustavoitteemme perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tavoitteenamme on nostaa hiilidioksidineutraalin tuotannon osuus sähköntuotannossa 99 prosenttiin ja lämmöntuotannossa 85 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Haluamme myös kehittää ennakoivaa turvallisuuskulttuuria yhdessä kumppaniemme kanssa, toteaa Ilkka Tykkyläinen.

Lisätietoja:

Ilkka Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 670 6056, ilkka.tykkylainen@pvo.fi