Kaukaan Voiman biovoimalaitos Lappeenrannassa

Inray toimittaa Kaukaan Voimalle FUELCONTROL® – mittausjärjestelmän polttoaineen laadunmittaukseen. Järjestelmä tuottaa reaaliaikaista mittaustietoa puupolttoaineiden kosteudesta ja vierasainepitoisuudesta, ja sen avulla saadaan määritettyä kuormakohtaiset energiasisällöt. Järjestelmä otetaan käyttöön syksyllä 2022.

Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitos on lämmön ja sähkön yhteistuotantovoimalaitos, joka sijaitsee Lappeenrannassa, UPM Kaukaan tehdasalueella. Kaukaan Voiman omistajat ovat Pohjolan Voima Oyj ja Lappeenrannan Energia Oy. Biovoimalaitos tuottaa prosessihöyryä UPM Kaukaan tehtaille ja kaukolämpöä Lappeenrannan Energialle, sekä sähköä. Laitos on yhteydessä UPM:n höyryverkkoon ja huolehtii osaltaan höyryn riittävyydestä tehdasalueella. Voimalaitos tuottaa 85 prosenttia Lappeenrannan kaupungin kaukolämmöstä.

Kaukaan Voiman biovoimalaitos on Suomen suurimpia uusiutuvien puuperäisten polttoaineiden käyttäjiä energiantuotannossa. Yli 80 prosenttia voimalaitoksen polttoaineista on hiilidioksidineutraaleja puuperäisiä polttoaineita. Voimalaitos käyttää polttoaineinaan kuorta, hakkuutähdettä ja muita puuperäisiä polttoaineita sekä turvetta.

Lisätietoja: Juha Kouki, toimitusjohtaja, Kaukaan Voima Oy, juha.kouki@pvo.fi, puh. 040 5470 692

Inray.fi