Kaukaan Voiman biovoimalaitos Lappeenrannassa

Kaukaan Voiman bioenergiaa käyttävä lämmön ja sähkön yhteistuotantovoimalaitos Lappeenrannassa varautuu jo tulevaan talveen kesän vuosihuollossa sekä varastoimalla polttoaineita. Runsaan kymmenvuotiaan biovoimalaitoksen, teollisuuden ja kaupungin energiayhteistyöllä on ratkaiseva merkitys alueen energian toimitusvarmuudelle ja myös ilmastotavoitteiden saavuttamiselle.

Kaukaan Voiman voimalaitoksella UPM Kaukaan tehdasalueella vuosihuollot tehdään suunnitelmallisen ohjelman mukaisesti voimalaitoksen eri osissa: polttoaineen käsittely, kattila, turbiini ja oheislaitteet. Huoltojen lisäksi tärkeitä ovat tarkastukset, laitteiden testaukset ja viritykset, jotka varmistavat, että voimalaitos on täydessä iskussa tulevaa lämmityskautta varten. Tarkastuksista saadaan myös hyvää tietoa suunniteltaessa tulevien vuosien huoltoja.

Vuosihuolto alkaa puhdistus- ja turvallistamistöillä, joiden jälkeen huoltotyöt ajoittuvat heinäkuun kahdelle viikolle. Yksittäinen esimerkki suunnitelmallisuudesta on painelaitteiden määräaikaistarkastukset. 

Energian toimitusvarmuus korostuu tulevana talvena

Tulevan talven lämmityskauteen varaudutaan Kaukaan Voiman voimalaitoksella polttoaineiden hankinnoilla ja varastoimalla polttoaineita kesän aikana. Kaukaan Voiman biovoimalaitos on yksi suurimmista Suomen kiinteän puupolttoaineen käyttäjistä. Uusiutuvien puuperäisten polttoaineiden osuus oli vuonna 2021 yli 90 prosenttia.

–  Tulevan talvena korostuvat polttoaineiden saatavuus ja Kaukaan Voiman tuottaman energian toimitusvarmuus. Polttoaineen tarve varmistetaan puuperäisten polttoaineiden suoratoimituksilla ja toimituksilla kesän aikana tehdyistä varastoista. Täydentävänä polttoaineena on turve, jonka hyvät varastointiominaisuudet korostuvat nyt energian toimitusvarmuuden näkökulmasta, kertoo Kaukaan Voiman toimitusjohtaja Juha Kouki.

Laitoksen polttoaine koostuu pääasiassa kuoresta sekä oksista, latvuksista ja pienpuusta, jota ei voida käyttää metsäteollisuuden ainespuuna. Uusiutuvista puuperäisistä polttoaineista noin puolet on UPM Kaukaan tehdasalueen sivuvirtoja. Voimalaitoksen turpeen käyttöä on vähennetty edeten suunnitelman mukaisesti ja tätä työtä jatketaan.

Yli kymmenen vuotta hiilidioksidineutraalia lämpöä ja sähköä

Runsaan kymmenen vuoden toimintansa aikana Kaukaan Voiman biovoimalaitos on tuottanut lämpöä ja sähköä varmasti ja luotettavasti ja on samalla puolittanut Lappeenrannan kaukolämmön päästöt. Laitos tuottaa hiilidioksidineutraalia prosessihöyryä UPM Kaukaan tehtaille ja 85 prosenttia kaupungin kaukolämmöstä sekä molemmille yhteistuotantosähköä.

– Biovoimalaitoksen, teollisuuden ja kaupungin energiayhteistyöllä on ratkaiseva merkitys alueen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Valmistuessaan voimalaitos korvasi maakaasupohjaista energiantuotantoa ja vähensi siten lämmöntuotannon päästöjä merkittävästi. Kaukaan Voima ja sen omistajat ovat sitoutuneet hiilidioksidineutraaliuden kasvattamiseen, Kouki sanoo.

Lisätietoja:

Juha Kouki, toimitusjohtaja, Kaukaan Voima Oy, puh. 040 547 0692, juha.kouki@pvo.fi

Kaukaan Voiman lämmön ja sähkön yhteistuotantovoimalaitos tuottaa prosessihöyryä ja sähköä UPM Kaukaan tehtaille sekä kaukolämpöä ja sähköä Lappeenrannan Energialle. Pohjolan Voima Oyj omistaa Kaukaan Voima Oy:stä 54 prosenttia ja Lappeenrannan Energia 46 prosenttia. Biovoimalaitos sijaitsee UPM Kaukaan tehdasalueella ja UPM Kaukas tuottaa voimalaitoksen käynnissäpitopalvelut.

Kaukaan Voiman voimalaitos

  • Käyttöönottovuosi 2009
  • Lämpöteho 262 megawattia
  • Sähköteho 125 megawattia