Kymin Voiman voimalaitos Kouvolassa

Kymin Voiman biovoimalaitos tuottaa ja toimittaa kaukolämpöä, prosessihöyryä ja sähköä asiakkailleen UPM Kymille ja KSS Energialle. Tuotanto jatkuu asiakkaiden tarpeiden mukaisesti koronapandemiasta huolimatta. 

 – Tuotantomme toimii normaalisti. Kaukolämmön, prosessihöyryn ja sähkön toimituksemme jatkuvat. Meillä on riittävästi polttoainetta ja olemme pitäneet huolta sen toimitusvarmuudesta, toteaa Kymin Voiman toimitusjohtaja Antti Rainio.

Kymin Voiman voimalaitos tuottaa noin 80 prosenttia Kouvolan kaupungin kaukolämmöstä. Biovoimalaitos käyttää polttoaineenaan puuperäisiä polttoaineita, kuorta, biolietettä ja muuta metsäenergiaa.

Energiantuotanto on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen ala. Alan käytäntöihin kuuluukin varautua huolella erilaisiin normaalista poikkeaviin tilanteisiin. Esimerkiksi polttoainetoimitusten varmistaminen on osa tätä varautumista.

Nyt koronaepidemian aikana voimalaitoksella ja siihen liittyvissä toiminnoissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että koronavirus ei pääse leviämään.

Kymin Voima on Pohjolan Voiman tytäryhtiö, jonka biovoimalaitos sijaitsee Kouvolan Kuusankoskella, UPM Kymin tehdasalueella. Voimalaitos tuottaa prosessihöyryä UPM Kymin tehdasintegraatille, kaukolämpöä KSS Energialle sekä sähköä. Voimalaitosta käyttää UPM Kymin henkilökunta. Kymin Voiman omistavat Pohjolan Voima Oyj (76 %) ja KSS Energia Oy (24 %).

Lisätietoja:

Antti Rainio, toimitusjohtaja, Kymin Voima Oy, antti.rainio@pvo.fi, puh. 040 7033 815