Laanilan Voiman voimalaitos

Vincit ja Laanilan Voima Oy sekä Oy Alholmens Kraft Ab ovat allekirjoittaneet sopimukset VincitEAM -järjestelmän toimituksesta ja ylläpidosta.

Hankinnan kohteena ovat Oulussa sijaitsevan Pohjolan Voiman voimalaitoksen, Laanilan Voima Oy:n, kunnossapito- ja materiaalihallintajärjestelmä sekä Pietarsaaressa sijaitsevan kiinteitä biopolttoaineita käyttävän voimalan, Oy Alholmens Kraft Ab:n, kunnossapito- ja materiaalihallintajärjestelmä.

Molemmissa laitoksissa uusien järjestelmien avulla voidaan mm. yhtenäistää elinkaaren hallinnan käytäntöjä, saada käyttöön enemmän yhteisesti jaettua tietoa, sekä hyödyntää tiedon visualisointia ja analytiikkaa.

Laitoksille hankittava kokonaisuus koostuu VincitEAM -järjestelmistä, toteutus- ja käyttöönottoprojekteista sekä kokonaisratkaisun tuki-, ylläpito- ja kehittämispalveluista.

Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Olemme mielellämme mukana kehittämässä näiden energialaitosten omaisuudenhoitoa ja elinkaarenhallintaa. Tavoitteenamme on, että kaikkea laitoksista kerättävää tietoa voidaan laajamittaisesti käyttää eri päätelaitteilla päivittäisen työn tukena. Järjestelmämme mahdollistaa digitalisaation hyödyntämisen kunnossapidossa energiasektorin etulinjassa.”

”Tavoitteenamme on hyödyntää digitaalista tiedonhallintaa ja analysointia laitostemme ylläpidossa ja kehittämisessä. Kun meillä on nykyistä parempi tilannekuva, voimme ennakoida häiriöt, kohdentaa kunnossapidon oikea-aikaisesti ja tehostaa tuotantoa, laitoksen käyttövarmuutta ja turvallisuutta”, sanovat Laanilan Voiman toimitusjohtaja Pekka Törmänen ja Alholmens Kraftin kunnossapitopäällikkö Rune Forsbacka.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316
Vincit Solutions Oy, toimitusjohtaja, Jouko Kiiveri, puhelin: 040 844 4601
Laanilan Voima Oy, toimitusjohtaja, Pekka Törmänen, puh. 050 3038656
Oy Alholmens Kraft Ab, kunnossapitopäällikkö Rune Forsbacka, puh. 040 7798505

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Laanilan Voima Oy ja Oy Alholmens Kraft AB lyhyesti:

Pohjolan Voima tuottaa viidenneksen Suomessa kulutetusta sähköstä. Pohjolan Voiman laitoskantaan kuuluu 21 voimalaitosta eri puolilla Suomea. Osakkaamme ovat asiakkaitamme, joille tuotamme sähköä ja lämpöä omakustannushintaan vesivoimalla, lämpövoimalla ja ydinvoimalla. Pohjolan Voiman tytäryhtiö Laanilan Voima tuottaa energiaa Oulun Laanilan teollisuusalueen yrityksille ja Oulun Energialle. www.pohjolanvoima.fi

Alholmens Kraft on biopolttoainetta käyttävä voimala, joka tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä teollisuudelle ja kuluttajille. Yli 10 vuoden tuotannossa olon jälkeen se on edelleen esikuvana uusille projekteille ympäri maailman, joissa tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä. www.alholmenskraft.com