PVO-Vesivoiman lähisidosryhmien arvio yhteistyöstä parani vuosittaisessa sidosryhmäkyselyssä. Vuoden 2021 lopulla toteutetussa kyselyssä vastaajat arvioivat myönteisesti yhteistyötämme ja velvoitteidemme hoitoa.

Vastaajat antoivat sidosryhmäyhteistyöllemme kyselyssä keskimäärin arvosanan 4,30, kun arvio vuonna 2020 oli 4,23 asteikolla 1−5. Vastausten keskiarvo oli paras vuodesta 2015 vuosittain toteutetussa sidosryhmäkyselyssä. Arviot olivat parantuneet lähes kaikilla osa-alueilla, mutta erityisesti arviossa asiantuntevuudesta. Kriittisimmin vastaajat suhtautuivat kysymykseen ”PVO-Vesivoima hoitaa sille kuuluvat velvoitteet hyvin” sekä toiminnasta saatavan tiedon riittävyydestä. Kaikissa kysymyksissä vastausten keskiarvo oli kuitenkin 4 tai sen yli.

  • Erityisen myönteisesti vastaajat arvioivat edelleen yhteistyön sujumista hyvin sekä PVO-Vesivoiman asiantuntevuutta, joista arvio oli keskimäärin 4,5.
  • Vastaajien arviot olivat parantuneet myös aikataulujen pitävyydessä, avun saamisen ripeydessä ja yhteistyöhankkeissa rakentavasti toimimisessa, joissa vastausten kesiarvo oli yli 4,3.
  • Vastaajista kaksi kolmasosaa eli 76,6 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittämästä ”PVO-Vesivoima hoitaa sille kuuluvat velvoitteet hyvin”, mutta vastausten keskiarvo oli laskenut 4,2:een edellisvuoden 4,3:sta.

Kehitämme sidosryhmätyötämme kyselyn perusteella. Toteutimme vuosittaisen sidosryhmäkyselyn PVO-Vesivoiman toiminta-alueen lähisidosryhmille marras-joulukuun vaihteessa 2021 sähköisenä kyselynä 195 henkilölle. Vastausprosentti oli 23,1. Suurimmat vastaajaryhmät ovat kala-asioiden sidosryhmät sekä palveluntoimittajat, lisäksi vastaajia oli tasaisesti viranomaisista sekä alueiden asukkaista, järjestöistä ja yhdistyksistä. Valtaosa vastaajista kertoi olevansa tekemissä PVO-Vesivoiman kanssa kuukausittain tai vuosittain.