Korkeakouluopiskelijoiden ideakilpailu 4UNIssa joukkueet  kehittelivät nopeassa tahdissa liikeidean nollapisteestä.  Teema oli sähköistyvä yhteiskunta, ja viiden viikon tiukka puristus tuotti oivia ideoita.  

Pohjolan Voima oli tänä vuonna 4UNIn pääkumppani. 4UNI on ideakilpailu, jota luotsaa Helsingin yliopiston yrittäjäyhteisö, Helsinki Think Company.  Kisa järjestettiin nyt kuudetta kertaa.  

Pääkumppanina Pohjolan Voima pääsi valitsemaan kilpailun teeman. Teemaksi tuli sähköistyvä yhteiskunta – ilmeisistä syistä. Työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi edellyttää yhteiskunnan sähköistymistä. Eri toimialojen omat vähähiilisyystiekartat ennakoivat, että teollisuuden sähkönkulutus nousee seuraavien 15 vuoden aikana lähes 50 %. Sähköistyvässä yhteiskunnassa yhdistyvät siis energia ja laajemmat yhteiskunnalliset trendit.

Itse ideakilpailussa taas yhdistyy monta muuta kiinnostavaa teemaa.

4UNIssa yhdistyvät innovointi, monien eri alojen vuoropuhelu ja keskustelu nuorten kanssa. Haluamme edistää niitä kaikkia. Tavoitteenamme on keskustella muidenkin kuin vain energia-alan ihmisten kanssa. Uudet ideat linkittyvät hyvin strategiaamme, jossa ketterillä kehityshankkeilla ja uuden kokeilulla on keskeinen osa, taustoja avaa Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen.

Todellinen ongelma ja sen ratkaisu 

Pohjolan Voiman teknologioista ja projekteista vastaava päällikkö Jarmo Tervo pääsi tutustumaan 4UNI-liikeideoihin muita pohjolanvoimalaisia tarkemmin. Hän sparrasi joukkueita semifinaalissa ja oli yksi loppukilpailun kolmesta tuomarista.  

‒ Voittajajoukkue oli hahmottanut selkeimmin arkipäivän ongelman ja kehittänyt siihen ratkaisun. Useimmat meistä lienevät välillä miettineet, jäikö kotoa lähtiessä liesi tai silitysrauta päälle, Tervo kertoo.  

‒ Ongelma ja sen ratkaisu olivat niin selkeitä, että ne oli helppo heti hahmottaa. Ja mitä tärkeintä: ongelmahan on todellinen. Moni on ehkä joutunut palaamaan kotiin varmistamaan asian. Minä ainakin, Tervo tunnustaa.  

Viisi viikkoa, monta näkökulmaa 

Tuomarit – Tervon lisäksi Ira Stening VUCA-Worldista ja Matti Petteri Pöntiö Y4 Worksista – kiinnittivät huomiota aidon ongelman ja toimivan ratkaisun etsimisen lisäksi myös mm. seuraaviin seikkoihin: 

  • miten joukkueet olivat kartoittaneet toimintakenttää 
  • miten joukkueet olivat testanneet, että ongelma on olemassa ja että ratkaisulle voisi olla kysyntää 
  • miten liiketoimintamalli voisi toimia 
  • oliko kolmen minuutin pitch selkeä ja kertova  
  • millaista osaamista tiimillä on ja millaista osaamista se tarvitsisi ideansa jatkokehitystä varten  

‒ Joukkueiden piti tutkia asiaa monesta kulmasta. Molemmat loppukilpailun joukkueet, Etä-Eko ja Genviron, olivat tehneet todella hyvää työtä. Joukkueet olivatkin hyvin tasaiset, Tervo vetää yhteen.  

Lähellä ja etänä: hybridi-4UNI toimi 

Koronavuosi verotti osallistujia, kertoo 4UNI-kilpailusta vastannut koordinaattori Katariina Tonttila Helsinki Think Companysta. Tällä kertaa se oli hyvä asia.  

‒ Hakijoita oli vähän alle 20. Lopullisten osallistujien valitseminen oli nyt aiempaa helpompaa, sillä koronarajoitusten vuoksi osallistujamäärä oli pidettävä hyvin pienenä. Siten pystyimme tapaamaan myös kasvokkain, turvavälit huomioon ottaen, Tonttila kertoo.  

4UNI järjestettiin siis hybridinä. Yhteisiä, kasvokkaisia työpajoja oli kahdesti viikossa. Niissä joukkueet työstivät ideoitaan asiantuntijoiden avulla. Niihin pystyi osallistumaan myös etäyhteydellä.  

‒ Tämä yhdistelmä onnistui hyvin. Olisi ollut raskasta työskennellä vain etänä, ja saimme näin syksyyn myös yhteisöllisyyttä ja innostusta. Se on ollut nyt erityisen tärkeää.  

Katariina Tonttilan mielestä korona-ajan 4UNI opetti sen, että normaalista poikkeava aika vaatii luovuutta ja sinnikkyyttä. Innovoinnin kannalta se ei ole ollenkaan huono asia.  

‒ 4UNIn ytimessä on muutenkin erilaisten työelämätaitojen oppiminen. Ehkä etätyöskentely ja etätiimit ovat tällä kertaa se uusi työelämän taito.  

Tärkeä, mutta haastava teema 

Osallistujat tulivat monilta eri aloilta, mikä on 4UNIn suola: monien näkemysten ja erilaisen maailman hahmottamisen summa. Mukana oli opiskelijoita viestinnän alalta, tekniikan alalta, palvelumuotoilun opiskelija, kauppatieteilijää, ympäristötieteilijää.   

Syksyn teema, sähkö, herätti osallistujissa monenlaista pohdintaa. Tärkeä, ajankohtainen teema, mutta ei helpoin lähestyttävä.  

Samaa totesi myös Etä-Eko tiimin jäsen, yhteiskuntapolitiikan opiskelija  Marianna Suokas. Teema oli outo, joten se oli samalla mainio  mahdollisuus oppimiseen.  

‒ Sähkö on niin itsestäänselvyys, että en ole aiemmin tullut ajatelleeksi, miten valtava ja monimutkainen kokonaisuus se on.  Miten paljon sähkön tuotantoon ja kulutukseen liittyy yhteiskunnallisia näkökulmia, ja miten paljon yhtiöt tekevät työtä esimerkiksi vastuullisen tuotannon eteen.  

Poikkitieteellinen yhteistyö parasta  

Marianna Suokas halusi mukaan 4UNIin jo vuosi sitten, mutta aikataulut eivät silloin sopineet.   

‒ Halusin mukaan verkostoituakseni toisten alojen opiskelijoiden kanssa ja oppiakseni yrittäjyyteen liittyviä taitoja, niitä kun ei omissa opinnoissani juuri ole ollut. 

‒ Tärkein oppi minulle oli poikkitieteellinen työskentely. Se avasi, miten eri tavalla eri koulutustaustojen ihmiset ajattelevat. Se auttoi myös näkemään  kirkkaammin oman osaamisen: isojen kokonaisuuksien hahmottamisen ja punaisen langan löytämisen tietotulvasta, Suokas pohtii.  

Toisen loppukilpailujoukkueen, Genvironin, jäsen Mari Karjalainen  haki 4UNIsta ohjelmaa koronan synkistämään syksyyn. Sitä tosiaan tuli.  

‒ Oli hyvä päästä kokeilemaan, miten vain muutamissa viikoissa lähdetään luomaan yritysideaa ennestään tuntemattomien ihmisten kanssa,  itselle  melko vieraasta aiheesta.  

Voittaja: Etä-Eko 

Etä-Eko mahdollistaa talouden sähkölaitteiden hallinnan etäsovelluksen kautta, ja parantaa siten kodin sähköturvallisuutta.  

Jäsenet: Ella Huttunen (informaatioviestinnän opiskelija), Marianna Suokas (yhteiskuntapolitiikka), Elias Korpi (sähkötekniikka), ja Johannes Halkoaho (fysiikka) 

Kakkonen: Genviron  

Genviron tarjoaa pk-yrityksille alustan, jonka avulla yritys saa mitattavia tuloksia ympäristöteoistaan ja osallistaa työntekijöitä ympäristötavoitteisiinsa.  

Jäsenet: Mari Karjalainen (media ja viestintä, poliittinen historia), Kosti Hokkanen (laskentatoimi), Hanna Berg (geofysiikka ja ilmakehän tutkimus)

Lue lisää 4UNI-ideakilpailusta https://4uni.fi/